WŁOCHY: Narodziny Biblioteki Cyfrowej

Dnai 15 marca 2017 r. włoski Centralny Instytut Katalogu i Dokumentacji (Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione) opublikował informację o utworzeniu Cyfrowej Biblioteki Włoskiej Kultury (Digital Library della cultura italiana). Powołanie nowego wydziału Ministerastwa Dóbr Kultury i Turystyki obwieścił minister Dario Franceschini 10 marca w czasie konferencji w Academia Nazionale dei Lincei poświęconej znaczeniu kultury i turystyki dla rozwoju kraju (tamat konferencji brzmiał: Kultura i Turystyka dla rozwoju kraju – Cultura e turismo per la crescenza del Paese).

Minister ogłosił przeznaczenie kwoty 2 milionów euro na digitalizację olbrzymich zbiorów fotograficznych i obrazów przechowywanych w 101 archiwach państwowych, 46 państwowych bibliotekach oraz w archiwach fotograficznych podległych nadintendenturom archiwalnym (Niezależne od archiwów państwowych instytucje nadzorujące niepaństwowy zasób archiwalny). Celem projektu jest stworzenie „akweduktu cyfrowego” pozwalającego na publikację w internecie wspomnianych zasobów i udostępnienie ich użytkownikom.

Więcej: Nasce la Digital Library della cultura italiana

Comunicato Stampa, RPT Franceschini nasce Cultural Library italiana (pdf)

oprac, Adam Baniecki
AP Wrocław O/Bolesławiec