CZECHY: Prezentacja książki o Polyxeni z Lobkovic

Dnia 29 marca o godz. 16, nie byle gdzie, bo w pałacu Lobkowiczów (jedynym prywatnym obiekcie na Hradczanach w Pradze, ul. Juřská 3), odbędzie się promocja najnowszej książki autorstwa Marii Ryantovej o Polyxenie z Lobkovic, postaci mało znanej w Polsce, która jednak odcisnęła swe piętno na dziejach Czech. Spotkanie z autorką połączone będzie oczywiście z promocyjną sprzedażą samej książki, jak również ze zwiedzaniem bogatych zbiorów Lobkowiczów.
Doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. znana jest polskim archiwistom jako długoletnia przewodnicząca (2008-2014) Stowarzyszenia Czeskich Archiwistów, w którego Zarządzie zasiada od 1996 r., pełniąc też tam w latach 2002-2008 odpowiedzialną funkcję skarbnika. Pracowała wiele lat w archiwum Muzeum Narodowego w Pradze, a od 2006 r. jest kierownikiem Instytutu Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii na Wydziale Filozoficznym Południowoczeskiego Uniwersytetu w Czeskich Budziejowicach. Od kilkunastu lat zajmuje się badaniem życia bohaterki swojej najnowszej książki, noszącej znamienny tytuł „Polyxena z Lobkovic. Obdivovaná i nenáviděná první dáma království” (Polyxeba z Lobkowic. Podziwiana i znienawidzona pierwsza dama królestwa).


Pozvanka / Zaproszenie

Polyxena z Pernštejna, znana również jako Polyxena z Lobkovic (ur. w 1566 – zm. 24. maja 1642) przyszła na świat jako 9 dziecko kanclerza Vratislava z Pernštejna. Jako jedenastolatka w 1567 r. wydana została za mąż za starszego o blisko 30 lat Viléma z Rožmberka, dla którego była już czwartą z kolei żoną. Choć ze związku tego nie narodziło się żadne dziecko, to przyniósł on młodej dziewczynie wielkie bogactwo i zmienił ją w prawdziwą i bardzo szanowaną damę. Po śmierci męża w 1592 r. objęła w dożywocie bogate dobra roudnickie (Roudnici nad Labem). Po śmierci swego brata Jana w 1597 r. została opiekunką jego małoletnich dzieci, rządząc dobrami Litomyšl, osiągając znaczne dochody. W 1603 r. wyszła po raz drugi za mąż, za kanclerza Zdeńka Wojciecha Popela Lobkovica, którym miała jedynego syna Wacława Euzebiusza Popela, z którego wywodzą się wszyscy obecni członkowie rodu Lobkoviców. Polyxena odznaczyła się ukrywaniem w swoim domu ofiar defenestracji praskiej z 1618 r., dwóch cesarskich namiestników – Jarosława Borzitę z Martinic i Wilhelma Slavatę. Jako katoliczka w 1628 r. (po śmierci męża) przekazała klasztorowi karmelitów bosych w Pradze, dla kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej cenną, misternie wykonaną w wosku figurkę małego Jezusa, znana później jako Praskie Dzieciątko Jezus (Pražské Jezulátko), lub z włoska Bambino di Praga, która do dziś cieszy się ogromna czcią wiernych. Poczyniła też wiele inny donacji na rzecz równych klasztorów.
Książka Marii Ryantovej jest bardzo obszernym i solidnie udokumentowanym źródłowo obrazem życia nie tylko tytułowej bohaterki, ale prezentuje również bogata panoramę kulturalną Pragi i Czech przełomu XVI i XVII w.

Wikopedia: Polyxena z Pernštejna

House of Lobkowicz

Dorobek naukowy Doc. PhDr. Marie Ryantová

Informacje o książce:Marie Ryantová, Polyxena z Lobkovic. Obdivovaná i nenáviděná první dáma království,. Vyšehrad 2016

oprac.
Ivo Łaborewicz
AP Oddział w Jeleniej Górze

Polyxena z Lobkovic

Obdivovaná i nenáviděná první dáma království