Czechy. Konferencja młodych nowożytników w Hradcu Kralove

Instytut Historii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Hradcu Kralove, organizuje w dniach 8-9 listopada 2017 konferencję, pt. „Trzy wieki w sercu Europy (Czech i społeczeństwa europejskie w XVI-XVIII wieku)”. Konferencja przeznaczona jest przede wszystkim dla doktorantów, ale chętnie widziane są też referaty przyszłych magistrantów i licencjatów. Czas jednego wystąpienia nie powinien przekroczyć 10-15 minut. Wybrane referaty (maksymalnie 15-20 stron) zostaną opublikowane w periodyku „Východočeské listy historické”. Mile widziani są również uczestnicy bez referatów, którzy swoją wiedzą wzbogacą dyskusję i pomogą stworzyć prawdziwie przyjacielska atmosferę.
Epoka nowożytna w Europe była okresem wielowymiarowych przewartościowań i konfliktów, które diametralnie zmieniły obowiązujące dotąd poglądy w kwestiach wiary, gospodarki, kultury i polityki. Okres ten rozpoczęła wielka niestabilność polityczna i religijna, które pod koniec doprowadziły do powstania silnych monarchii autokratycznych. Rozwój nowożytnej Europy przebył długą drogę, w czasie której wykształciły się nowoczesne społeczeństwa w postaci, jaką znamy dzisiaj.

Stały postęp naukowy wraz z rozwojem technologii dają dziś możliwości badań nad tym, jak transformacja społeczeństwa otwierała nowe zagadnienia, pojawiające się w tamtym czasie. Każda dekada poszerzała granice ludzkiego poznania, każde pokolenie historyków jest inne. Nowe kanały komunikacyjne umożliwiają coraz bardziej intensywny przepływ informacji, a wiedza rozprzestrzenia się szybciej. Dlatego jednym z głównych celów konferencji jest wzajemne poznanie się młodych historyków, koncentrujących swe zainteresowania na historii nowożytnej i stworzenie dla nich przestrzeni do otwartej dyskusji, która mogłyby przyczynić się do powstania nowych odniesień, metod i spojrzeń oraz do nawiązania profesjonalnych i przyjaznych znajomości.
Organizatorzy zapraszają do przedstawienia wyników badań, nowoodkrytych źródeł archiwalnych i do dyskusji nad wszystkimi aspektami życia ówczesnego społeczeństwa, obserwowanego z różnych pozycji i pod różnymi kątami. Zachęcają do badań dziejów poszczególnych firmy, życia i sposobów myślenia ówczesnych ludzi, zamieszkujących nie tylko miastach, ale także dwory i wsie, do poznania wzajemnych relacji, kultury i mentalności tych wszystkich, którzy żyli w nowożytnej Europie.
Wszystkich, którzy będą chcieli wysiąść udział konferencji, organizatorzy proszą o wysłanie zgłoszenia wraz ze streszczeniem swojego wystąpienia najpóźniej do niedzieli 13 sierpnia 2017 roku na adres: tristaletievropy@seznam.cz

Więcej: Tři staletí v srdci Evropy (pdf)

oprac. Ivo Łaborewicz