MRA: Program wsparcia zawodowego dla archiwistów

Międzynarodowa Rada Archiwów ogłosiła konkurs na „nowych profesjonalistów” w dziedzinie archiwistyki i zarządzania dokumentacją. Zaapelowano o wybór nowych zawodowców, którzy mogliby stać się mentorami dla międzynarodowych konferencji i kongresów rady.

Programme Nouveaux Professionnels / New Professionals Programme funkcjonuje jako grupa ekspercka Komisji Programowej MRA (PCOM) od Kongresu w Brisbane w 2012 r.

Celem projektu jest wyłonienie 6 kandydatów na kierowników/mentorów nazywanych „aktywnymi nowymi zawodowcami”, którzy byliby w stanie wspierać i koordynować różne obszary branżowe i tematyczne MRA podczas konferencji i kongresów. Udział takich osób  w konferencjach i kongresach finansowany byłby przez MRA, a ich kadencja trwałaby około 1 roku (12 – 14 miesięcy). Obecnie wybrane osoby wsparłyby doroczną konferencję MRA w Meksyku w dniach 25 – 29 listopada 2017 r. Ich zadaniem będzie pomoc w orientacji programowej konferencji, odpowiedzi na pytania praktyczne i działania w czasie konferencji, gdy będą pracowały różne branże, sekcje i grupy eksperckie. Wyłonionych sześć osób powinno pochodzić z różnych kontynentów. Mile widziany byłoby także udział w dotychczasowych konferencjach lub kongresach. Adresatami programu są także osoby, które w przeszłości brały udział w pracach różnych metodycznych ciał MRA takich, jak Komisja Programowa, branże regionalne, sekcje i komitety. Istotnym jest, aby osoby te przenosiły informacje pomiędzy ciałami MRA, wspomagały organizacje konferencji i kongresów, ale także wypracowane propozycje działań przenosiły do swoich środowisk.

Pomysł „nowych profesjonalistów” zrodził się z idei „Latających dziennikarzy” (Reporters volants) przy okazji kongresu w 2008 r. w Kuala Lumpur (Patrz wypowiedź Cécile Fabrris na kongresie w Seulu w dniu 8 września 2016 r.), którzy przyczynili się do powstania francuskiego tłumaczenia „Skrzynki z narzędziami” ( La boîte à outils: „Bon archivage pour une bonne gouvernance”), a później pomocy przy wdrożeniu, zaproponowanych w opracowaniu rozwiązań, w Burkina Faso i na Haiti. W założeniu chodziłoby o przygotowanie wykształconych nowocześnie kadr orientujących się w światowych trendach archiwistyki, posiadających kontakty zawodowe z innymi podobnie przygotowanymi zawodowo kolegami na świecie dzięki czemu, z jednej strony ludzie ci wsparliby organizację międzynarodowych imprez archiwalnych, z drugiej byliby w stanie wspierać wprowadzanie w swoim zawodowym otoczeniu wypracowywanych na świecie rozwiązań. Po ponad roku trwania aktywnego uczestnictwa kończący swoja kadencję mogą być angażowani w inne programy MRA.

Więcej:

Appel à parrains et à mentors pour la conférence

Présentation du Programme Nouveaux Professionnels

Programme Nouveaux Professionnels

Oprac. Adam Baniecki
AP Wrocław O/Bolesławiec