UKRAINA: Wystawa „Z historii Politechniki Lwowskiej”

Na stronie internetowej ukraińskiego Archiwum Państwowego Obwodu Lwowskiego (Державний архів Львівської області) – wystawa archiwalna on-line pt. „Z historii Politechniki Lwowskiej”.

W latach 1877-1918 we Lwowie istniała Szkoła Politechniczna – jedyna na ziemiach polskich pod zaborami wyższa uczelnia techniczna. Powstała na bazie wcześniej istniejących w ówczesnym zaborze austriackim, we Lwowie, szkół wyższych, m.in. założonej w 1844 r. Akademii Technicznej, i wcześniejszych placówek. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w 1920 r. zmieniono nazwę uczelni na „Politechnika Lwowska”. Po II wojnie światowej cały majątek Politechniki pozostał we Lwowie, stanowiąc podstawę działalności ukraińskiego Lwowskiego Instytutu Politechnicznego.

Na wystawę internetową składa się 127 skanów, prawie samych dokumentów (materiał ilustracyjny to dwie pocztówki z widokiem budynku Politechniki, z roku 1915 i z lat 20. XX w.), w większości w języku polskim, z lat 1881- ok. 1920; najstarsze dokumenty to wykaz wydziałów i pracowników naukowych uczelni w 1881 r. i raport jej rektora do Ministerstwa Religii i Edukacji o działalności instytucji w czasie okupacji Lwowa przez wojska rosyjskie w 1915 r.

Dla polskiego odbiorcy szczególnie ciekawe powinny być dokumenty z lat 1918-1920, jak np. ogłoszenie rektora z 3 sierpnia 1918 r. w sprawie warunków przyjęcia na Politechnikę, pismo rektora z października 1919 r. do Ministerstwa Edukacji Religijnej i Edukacyjnej w sprawie utworzenia Wydziału Leśnictwa („wydziału rolniczo-lasowego”), protokoły posiedzeń rad poszczególnych wydziałów Politechniki z końca 1920 r., statut Towarzystwa Przyjaciół Młodzieży Politechniki Lwowskiej czy wreszcie „Kronika ważniejszych wydarzeń w ciągu roku szkolnego 1921/1922” i historia uczelni i dalej) , a na koniec „Przepisy dla studentów” (z ok. 1920 r.).

 Cała wystawa: „З історії Львівської політехніки”

oprac. Edyta Łaborewicz,
AP we Wrocławiu Oddział w Legnicy

Dodaj komentarz