CZECHY: Konferencja o wojnie trzydziestoletniej

Rok 2018 jest pełen wielkich rocznic, z których w Polsce najważniejszą będzie niewątpliwie 100-lecie Niepodległości, połączone nierozerwalnie z zakończeniem I wojny światowej. W Europie obchodzić się będzie również ważną rocznicę, a mianowicie 400 lat od wybuchu wojny 30-letniej (1618-1648), która na szczęście ominęła Rzeczpospolitą. Ten najdłuższy i najkrwawszy konflikt XVII-wiecznej Europy rozpoczął się w Czechach i Czechy też stały się areną wielu jego batalii. Nic więc dziwnego, iż w tym kraju zorganizowana zostanie wielka historyczna konferencja międzynarodowa, poświęcona temu wydarzeniu.
Konferencję pt. „Třicetiletá válka v českých zemích. Doba, události, lidé, kultura” (Wojna trzydziestoletnia na ziemiach czeskich. Czas, wydarzenia, ludzie, kultura) organizują Katedra Historii Wydziału Pedagogicznego i Katedra Nauk Pomocniczych Historii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Pilznie, także z okazji 370-lecia pokoju westfalskiego oraz 400-lecia zdobycia Pilzna przez wojska Mansfelda.
Organizatorzy konferencja pragną, aby jej tematyka objęła wszystkie aspekty życia w trakcie wojny trzydziestoletniej na ziemiach czeskich, a w ramach poszczególnych sekcji zaprezentowano na niej efekty badań badaczy krajowych i zagranicznych (szczególnie oczekują oni na udziału naukowców z Polski, Austrii, Niemiec, Szwecji i Francji). Mają nadzieję na interesującą dyskusję interdyscyplinarną pomiędzy historykami, archeologami, historykami sztuki, specjalistami od antropologii historycznej, demografii, geografii, meteorologii, historyków literatury i innych.
W pierwszym bloku tematycznym planowane jest przedstawienie nowych poglądy na wydarzenia polityczne z lat wojny na ziemiach czeskich, takie jak np. nieznane fakty z największych bitew, lub na odwrót rekonstrukcje mniej znanych potyczek, działania dyplomatyczne związane z miejscami i osobami, niedostatecznie zidentyfikowane postacie, które zapisały się w historii Czech, Moraw i Śląska. Natomiast z uwagi na to, że wiele problemów religijnych tego okresu (rekatolizacja, wychodźstwo, …), było w ostatnim czasie przedmiotem innych konferencjom, organizatorzy spodziewają się poruszania jedynie niektórych tematów w tym zakresie.

Drugi blok tematyczny ma koncentrować się na problemach życia codziennego w cieniu wojny, potyczkach zwykłej ludności z żywiołem wojskowym w miastach i na wsi, mechanizmami obronnymi, postawą kobiet i dzieci, sprawom demograficznymi, wpływu wojenny na życie gospodarcze, jak również o codziennych radościach i troskach. Organizatorzy maja nadzieję na prezentację nowych źródeł archiwalnych lub tez nowe ich odczytanie.
Trzeci blok dotyczyć będzie kultury na ziemiach czeskich w latach wojenny. Wciąż bowiem liczne zabytki materialne rozsiane po miastach i wsiach nie są dostatecznie znane, opracowane, a nawet dostrzeżone. Odnosi się to zarówno do zabytków sztuki i rzemiosła artystycznego, zamków, fortec, kościołów, wiejskich chałup, małej architektury sakralnej, ale także takich zabytków jak wojenne groby, nagrobki i epitafia, dzwony, obrazy i rzeźby, zbiory biblioteczne, w tym mało znane utwory literackie tego okresu. Wreszcie organizatorzy mają nadzieję uzyskać odpowiedź na pytanie, jak i czego uczyć o wojnie trzydziestoletniej na wszystkich poziomach edukacji.

Konferencja odbędzie się w dniach 14-16 listopada 2018 r. w salach Zachodnioczeskiego Uniwersytetu w Polźnie. Nie przewiduje się opłat konferencyjnych. Językami oficjalnymi będą: czeski, polski i niemiecki, referaty z/na niemiecki będą tłumaczone. Wystąpienia nie mogą przekroczyć 20 minut. Wersje pisemne referatów, w przypadku ich zaakceptowania przez recenzentów, zostaną opublikowane z czasopiśmie z bazy ERIH plus. Zgłoszenia referatów należy przesyłać łącznie z ich streszczeniem (ok. pół strony A4) najpóźniej do 30.6.2018 pod adresem: jankilian@email.cz

Wiecej: Třicetiletá válka v českých zemích. Doba, události, lidé, kultura – pozvánka na konferenci

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Wrocław Oddział w Jeleniej Górze

Czechy. Konferencja o wojnie trzydziestoletniej

Rok 2018 jest pełen wielkich rocznic, z których w Polsce najważniejszą będzie niewątpliwie 100-lecie Niepodległości, połączone nierozerwalnie z zakończeniem I wojny światowej. W Europie obchodzić się będzie również ważną rocznicę, a mianowicie 400 lat od wybuchu wojny 30-letniej (1618-1648), która na szczęście ominęła Rzeczpospolitą. Ten najdłuższy i najkrwawszy konflikt XVII-wiecznej Europy rozpoczął się w Czechach i Czechy też stały się areną wielu jego batalii. Nic więc dziwnego, iż w tym kraju zorganizowana zostanie wielka historyczna konferencja międzynarodowa, poświęcona temu wydarzeniu.

Konferencję pt. „Třicetiletá válka v českých zemích. Doba, události, lidé, kultura” (Wojna trzydziestoletnia na ziemiach czeskich. Czas, wydarzenia, ludzie, kultura) organizują Katedra Historii Wydziału Pedagogicznego i Katedra Nauk Pomocniczych Historii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Pilźnie, także z okazji 370-lecia pokoju westfalskiego oraz 400-lecia zdobycia Pilzna przez wojska Mansfelda.

Organizatorzy konferencja pragną, aby jej tematyka objęła wszystkie aspekty życia w trakcie wojny trzydziestoletniej na ziemiach czeskich, a w ramach poszczególnych sekcji zaprezentowano na niej efekty badań badaczy krajowych i zagranicznych (szczególnie oczekują oni na udziału naukowców z Polski, Austrii, Niemiec, Szwecji i Francji). Mają nadzieję na interesującą dyskusję interdyscyplinarną pomiędzy historykami, archeologami, historykami sztuki, specjalistami od antropologii historycznej, demografii, geografii, meteorologii, historyków literatury i innych.

W pierwszym bloku tematycznym planowane jest przedstawienie nowych poglądy na wydarzenia polityczne z lat wojny na ziemiach czeskich, takie jak np. nieznane fakty z największych bitew, lub na odwrót rekonstrukcje mniej znanych potyczek, działania dyplomatyczne związane z miejscami i osobami, niedostatecznie zidentyfikowane postacie, które zapisały się w historii Czech, Moraw i Śląska. Natomiast z uwagi na to, że wiele problemów religijnych tego okresu (rekatolizacja, wychodźstwo, …), było w ostatnim czasie przedmiotem innych konferencjom, organizatorzy spodziewają się poruszania jedynie niektórych tematów w tym zakresie.

Drugi blok tematyczny ma koncentrować się na problemach życia codziennego w cieniu wojny, potyczkach zwykłej ludności z żywiołem wojskowym w miastach i na wsi, mechanizmami obronnymi, postawą kobiet i dzieci, sprawom demograficznymi, wpływu wojenny na życie gospodarcze, jak również o codziennych radościach i troskach. Organizatorzy maja nadzieję na prezentację nowych źródeł archiwalnych lub tez nowe ich odczytanie.

Trzeci blok dotyczyć będzie kultury na ziemiach czeskich w latach wojenny. Wciąż bowiem liczne zabytki materialne rozsiane po miastach i wsiach nie są dostatecznie znane, opracowane, a nawet dostrzeżone. Odnosi się to zarówno do zabytków sztuki i rzemiosła artystycznego, zamków, fortec, kościołów, wiejskich chałup, małej architektury sakralnej, ale także takich zabytków jak wojenne groby, nagrobki i epitafia, dzwony, obrazy i rzeźby, zbiory biblioteczne, w tym mało znane utwory literackie tego okresu. Wreszcie organizatorzy mają nadzieję uzyskać odpowiedź na pytanie, jak i czego uczyć o wojnie trzydziestoletniej na wszystkich poziomach edukacji.

Konferencja odbędzie się w dniach 14-16 listopada 2018 r. w salach Zachodnioczeskiego Uniwersytetu w Polźnie. Nie przewiduje się opłat konferencyjnych. Językami oficjalnymi będą: czeski, polski i niemiecki, referaty z/na niemiecki będą tłumaczone. Wystąpienia nie mogą przekroczyć 20 minut. Wersje pisemne referatów, w przypadku ich zaakceptowania przez recenzentów, zostaną opublikowane z czasopiśmie z bazy ERIH plus. Zgłoszenia referatów należy przesyłać łącznie z ich streszczeniem (ok. pół strony A4) najpóźniej do 30.6.2018 pod adresem: jankilian@email.cz

oprac. Ivo Łaborewicz

AP Wrocław Oddział w Jeleniej Górze