CZECHY: Wystawa archiwaliów 1000-letnich dziejów Czech na 100-lecie niepodległości

Rok 1918 jest także w Czechach obchodzony jako rocznica 100-lecia Niepodległości, czyli powstania Republiki Czechosłowackiej. W ramach różnorodnych przedsięwzięć jubileuszowych przygotowano szereg wystaw pod wspólnym tytułem „Założono w1918 roku”. Jego organizatorami są: Biuro Prezydenta Republiki Czeskiej, Dyrekcja Zamku Praskiego, Wojskowy Instytut Historyczny, Dyrekcja Archiwów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Muzeum Poczty. Jedną z tych prezentacji jest wystawa zatytułowana „Przez labirynt dziejów Ziem Czeskich” (Labyrintem dějin českých zemí), otwarta 27 lutego 2018 r. na Hradczanach.
Bezpośrednimi organizatorami wystawy są Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Archiwum Narodowe w Pradze, które postanowiły przedstawić zwiedzającym tysiącletnie dzieje państwa czeskiego, od jego powstania poprzez wszystkie najważniejsze koleje losu. Poprzez prezentację oryginalnych dokumentów, zdjęć, druków, filmów oraz przedmiotów, w formie swoistych migawek, przywołano pamięć o przełomowych wydarzeniach w rozwoju państwa czeskiego od X wieku do czasów współczesnych. Najcenniejszym eksponatem jest oryginał tzw. „Przywileju Władysława” z 1158 r., dokumentu będącego najstarszym zachowanym świadkiem czeskiej historii. Ale zanim odwiedzający go zobaczą, muszą przejść przez swoisty labirynt historii, mający im uświadomić i przypomnieć, co sami przeżyli w drugiej połowie XX wieku. Przed zwiedzającym stopniowo odsłaniane są i odtwarzane dramaty państwa, społeczeństwa i pojedynczych osób, jakie pamiętają, lub znają oni z opowiadań swoich rodziców lub dziadków, ewentualnie się o nich uczyli w szkole: Austria-Węgry, królestwo, księstwo, Wielka Wojna, Protektorat, komunizm, Praska Wiosna, Aksamitna Rewolucja…

Stopniowo zwiedzający cofa się w czasie, aby dotrzeć do samego początku historii czeskiego państwa. Wspomniany dokument z 1158 r. zostanie po miesiącu zastąpiony kopią, ale pojawią się za to oryginały innych dokumentów, jak tzw. „Złota Bulla Sycylijska” czeskiego króla i cesarza Rzeszy Karola IV, czy przywilej cesarza Rudolfa dla stanów ewangelickich. Z czasów współczesnych można tu obejrzeć dla przykładu traktaty akcesyjne do NATO i Unii Europejskiej, z nieco starszych eksponatów odnaleźć odręczny koncept deklaracji niepodległości Czechosłowacji, spisany przez Tomáša Garrigue Masaryka, czy zakrwawioną koszulę Franciszka Ferdynanda d’Este, którą miał na on sobie podczas zamachu w Sarajewie w 1914 roku; ponadto dalekopis Reinhard Heydrich, za pomocą którego przekazywał pierwszy informacje z Pragi po objęciu stanowiska przedstawiciela Rzeszy w Protektoracie. Wśród jeszcze starszych dokumentów odnaleźć można prośbę kata Jana Mydlářa o zapłatę za dokonani na Rynku Starego Miasta w 1621 roku egzekucji na 21 czeskich mistrzów. Można również zobaczyć insygnia pogrzebowe Przemysła Otokara II, lub podziwiać oryginały ksiąg z Pragi, Brna, Ołomuńca i Opawy.
Wystawa ma również charakter multimedialny, można więc usiąść w fotelu retro lub obejrzeć wiadomości telewizyjne z okresu komunizmu. Można też zapoznać się z dokumentami powstałymi w 1939 roku. Wystawa łączy autentyczne nagrania dźwiękowe i obrazy z epoki rozmieszczone na ścianach.
Wystawa będzie eksponowana w byłych stajniach cesarskich na Hradczanach w Pradze od 27 lutego do 1 lipca 2018 r.

Więcej:

ČAS: Ministerstvo vnitra a Národní archiv srdečně zvou na jubilejní výstavu „Labyrintem dějin českých zemí“

kudyznudy.cz: Výstavní projekt Založeno 1918

Události

kudyznudy.cz: Založeno 1918 – Labyrintem dějin českých zemí

Kultura na Hradĕ: Labyrintem dějin českých zemí

oprac. Ivo Łaborewicz
Archiwum Państwowe Oddział w Jeleniej Górze