POLSKA: Konferencja „Źródła – źródłoznawstwo – nauki pomocnicze historii” cz I

Szanowni Państwo,

w imieniu Zespołu Nauk Pomocniczych Historii i Edytorstwa przy Komitecie Nauk Historycznych PAN zapraszam na konferencję „Źródła – źródłoznawstwo – nauki pomocnicze historii” cz. I, która odbędzie się w Instytucie Historii PAN w Warszawie w dniu 9 marca br. Konferencja jest pierwszym etapem prac Zespołu NPH i E powołanego w nowym składzie w 2014 roku. Chcemy corocznie organizować cykliczne zebrania – konferencje poświęcone wybranym aspektom nauk pomocniczych historii i edytorstwa.
W tym roku mija ćwierćwiecze od konferencji „Tradycje i perspektywy nauk pomocniczych historii w Polsce”, która odbyła się w Krakowie dniach 21 – 22 października 1993 roku. Materiały konferencji zostały opublikowane w Krakowie w 1995 roku. To dobry czas, aby zastanowić się co z ówczesnych postulatów zostało zrealizowane, jaki jest współczesny status nauk pomocniczych historii i ich perspektywy.
Do udziału w pierwszej części konferencji zaprosiliśmy sześciu badaczy prezentujących różne aspekty badań z zakresu nauk pomocniczych historii. Założenia konferencji są następujące: referaty powinny być oparte na bieżących badaniach źródłowych prowadzonych przez referentów, prezentować nowe metody badań i ukazywać omawiane zjawiska nie tylko w ujęciu analitycznym ale również syntetycznym. Podobne założenia ma planowana druga część konferencji, przewidziana na przyszły rok. Program drugiej części konferencji chcielibyśmy ułożyć wspólnie z Państwem. Znajdzie się tam miejsce na każdy referat spełniający powyższe kryteria.

Celem prac Zespołu NPH i E jest integracja naszego środowiska, dyskusja, wymiana doświadczeń badawczych, wyznaczenie celów badań i próba wspólnej ich realizacji. Spełnienie tych postulatów będzie możliwe tylko wtedy, gdy zaangażuje się w to jak największa część naszego środowiska. Dlatego apeluję o jak najliczniejszy udział w konferencji, poinformowanie o niej wszystkich zainteresowanych. W trakcie dyskusji chcielibyśmy wypracować program drugiej części konferencji, tak aby odzwierciedlała ona wszystkie nurty badawcze obecne we współczesnych naukach pomocniczych historii w Polsce.

Dr hab. Zenon Piech prof. UJ
Przewodniczący Zespołu Nauk Pomocniczych Historii i Edytorstwa
przy Komitecie Nauk Historycznych PAN

Zespół Nauk Pomocniczych Historii i Edytorstwa przy Komitecie Nauk Historycznych  zaprasza na konferencję z cyklu
„Źródła – źródłoznawstwo – nauki pomocnicze historii”
Cześć I

Instytut Historii PAN, Rynek Starego Miasta 29/31

Sala im. Joachima Lelewela

Warszawa, 9 marzec 2018 r.

Godz. 11.00 – 12.30

Dr hab. Zenon Piech, prof. UJ
Nauki pomocnicze historii – nowa perspektywa

Dr hab. Wojciech Drelicharz
Dokończenie Monumenta Poloniae Historica – Series Nova a rozwój nauk pomocniczych historii

Dr hab. Piotr Węcowski
Kopiariusze średniowieczne – źródło niedocenione

12.30 – 13.00 przerwa na kawę

Godz. 13.00 – 14.00

Dr hab. Paweł  Stróżyk, prof. UAM
Nowe spojrzenie na potrzeby edytorskie w zakresie heraldyki. Wokół prac nad projektem Monumenta Poloniae Heraldica

Dr Marek Wójcik
„… cornu cervinum in scuto…”. W stronę syntezy heraldyki rycerstwa śląskiego (rekonesans badawczy)

14.00 – 14.30 dyskusja
14.30 – 16.00 przerwa obiadowa

Godz. 16.00 – 17.00

Dr hab. Marcin Hlebionek
Dokumenty wielopieczętne oczyma sfragistyka. Wybrane przykłady

Dr Piotr Pokora
Bibliologia jako nauka pomocnicza historii. Refleksje źródłoznawcze i dydaktyczne

17.00 – 18.00 dyskusja końcowa, zamknięcie obrad