CZECHY: Seminarium archiwalne nt. ochrony danych osobowych i dokumentu elektronicznego

Dnia 18 stycznia 2018 r. w Archiwum Narodowym w Pradze odbyło się spotkanie archiwistów i pozostałych urzędników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z pracownikami tegoż Archiwum Narodowego, jak również innych archiwów państwowych, archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, podczas którego omawiano aktualne problemy w zakresie ochrony danych osobowych, podaniem elektronicznym oraz e-fakturą.
Zebrani zapoznali się z 5 wystąpieniami, których pełne wersje dostępne są w Internecie:
1. Ing. Robert Piffl, „Problemy z e-dokumentacją dotyczącą e-fakturowania, e-podania oraz e-tożsamości, a więc to, co nas czeka w 2018 roku” (Problematika e-dokumentů se zaměřením na e-fakturaci, e-podání, e-identitu aneb co nás čeká v roce 2018) –  https://www.nacr.cz/wp-content/uploads/2018/01/1_GDPR_archivy_01_18.pdf
2. PhDr. Jiří Úlovec, Mgr. Karolína Šimůnková, „RODO w zakresie kancelaryjnym w kontekście opieki na przedpolu archiwalnym, w działalności bieżącej archiwum i związanych z nimi zmianach do ustawy nr 499/2004 Sb. oraz przepisów wykonawczych” (GDPR v oblasti spisové služby v souvislosti s předarchivní péčí archivů, v provozních činnostech archivů a související novelizace zákona č. 499/2004 Sb. a prováděcích předpisů) –  https://www.nacr.cz/wp-content/uploads/2018/01/2_GDPR_v_archivni_praxi.pdf

3. Mgr. Karolína Šimůnková, „Działalność kontrolna archiwum” (Kontrolní činnost archivů) –  https://www.nacr.cz/wp-content/uploads/2018/01/3_kontrolni_cinnost_archivu.pdf
4. Mgr. Markéta Munková, „Zarządzanie jakością” (Řízení kvality) –  https://www.nacr.cz/wp-content/uploads/2018/01/4_zavadeni_rizeni_kvality_ve_sluzebnich_uradech.pdf
5. Bc. Jiří Bernas, „NAC (Narodowe Archiwum Cyfrowe), stan obecny” (NDA, současný stav) – https://www.nacr.cz/wp-content/uploads/2018/01/5_narodni_digitalni_archiv.pdf

Zaprezentowane referaty miały charakter szkoleniowy, a ich treści będą podstawą działalności czeskiej państwowej służby archiwalnej w zakresie e-dokumentacji, ochrony danych osobowych oraz realizacji zadań kontrolnych wobec podległych archiwów zakłądoowych.

Więcej:
Setkání archivářů k GDPR, e-faktuře, e-identitě a úplnému elektronickému podání

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Wrocław Oddział Jelenia Góra

Czechy. Seminarium archiwalne nt. ochrony danych osobowych i dokumentu elektronicznego

Dnia 18 stycznia 2018 r. w Archiwum Narodowym w Pradze odbyło się spotkanie archiwistów i pozostałych urzędników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z pracownikami tegoż Archiwum Narodowego, jak również innych archiwów państwowych, archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, podczas którego omawiano aktualne problemy w zakresie ochrony danych osobowych, podaniem elektronicznym oraz e-fakturą.

Zebrani zapoznali się z 5 wystąpieniami, których pełne wersje dostępne są w Internecie:

1. Ing. Robert Piffl, „Problemy z e-dokumentacją dotyczącą e-fakturowania, e-podania oraz e-tożsamości, a więc to, co nas czeka w 2018 roku” (Problematika e-dokumentů se zaměřením na e-fakturaci, e-podání, e-identitu aneb co nás čeká v roce 2018) –  https://www.nacr.cz/wp-content/uploads/2018/01/1_GDPR_archivy_01_18.pdf

2. PhDr. Jiří Úlovec, Mgr. Karolína Šimůnková, „RODO w zakresie kancelaryjnym w kontekście opieki na przedpolu archiwalnym, w działalności bieżącej archiwum i związanych z nimi zmianach do ustawy nr 499/2004 Sb. oraz przepisów wykonawczych” (GDPR v oblasti spisové služby v souvislosti s předarchivní péčí archivů, v provozních činnostech archivů a související novelizace zákona č. 499/2004 Sb. a prováděcích předpisů) –  https://www.nacr.cz/wp-content/uploads/2018/01/2_GDPR_v_archivni_praxi.pdf

3. Mgr. Karolína Šimůnková, „Działalność kontrolna archiwum” (Kontrolní činnost archivů) –  https://www.nacr.cz/wp-content/uploads/2018/01/3_kontrolni_cinnost_archivu.pdf

4. Mgr. Markéta Munková, „Zarządzanie jakością” (Řízení kvality) –  https://www.nacr.cz/wp-content/uploads/2018/01/4_zavadeni_rizeni_kvality_ve_sluzebnich_uradech.pdf

5. Bc. Jiří Bernas, „NAC (Narodowe Archiwum Cyfrowe), stan obecny” (NDA, současný stav) – https://www.nacr.cz/wp-content/uploads/2018/01/5_narodni_digitalni_archiv.pdf

 

Zaprezentowane referaty miały charakter szkoleniowy, a ich treści będą podstawą działalności czeskiej państwowej służby archiwalnej w zakresie e-dokumentacji, ochrony danych osobowych oraz realizacji zadań kontrolnych wobec podległych archiwów zakłądoowych.

oprac. Ivo Łaborewicz

AP Wrocław Oddział Jelenia Góra