CZECHY: Konferencja o Czechosłowacji lat 1978-1985

Czeski odpowiednik polskiego Instytutu Pamięci Narodowej – Ústav pro studium totalitarnych režimů, we współpracy z Południowo-Czeskim Muzeum w Czeskich Budziejowicach (Jihčé muzeum w Českých Budéjovivich), Powiatowym Archiwum Państwowym w Czeskich Budziejowicach (Státní okresní archiv České Budějovice) oraz Województwem Południowoczeskim (Jihočeský kraj) organizują międzynarodową konferencję historyczną, noszącą tytuł „Czechosłowacja w latach 1978-1985” (Československo v letech 1978-1985), która odbędzie się w dniach 30-31 maja 2018 r. w siedzibie Powiatowego Archiwum Państwowego w Czeskich Budziejowicach, ul. Rudolfovská 40.
Ramy chronologiczne, w jakich „obracać się” będą prelegenci nie są przypadkowe. Rok 1978 jest pierwszym po powstaniu Katy’77 oraz rok wyboru papieża Polaka. Rok 1985, bogaty w różne wydarzenia społeczne, sportowe i polityczne (zdobycie w Pradze mistrzostwa świata przez Czechosłowacką drużynę hokejową, ostatnia ogólnokrajowa spartakiada, uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jądrowej, wybór Husaka na prezydenta Czechosłowacji, zgromadzenie przeszło 100 tys. osób na religijnych obchodach 1100-lecia śmierci św. Metodego), a przede wszystkim pierwsze oznaki załamania gospodarczego. Dlatego też tematyka konferencji jest bardzo szeroka. Udział w niej wezmą przede wszystkim badacze z Czech i Słowacji, ale także z Polski. Z uwagi na duże zainteresowanie oraz znaczną liczbę zgłoszonych referatów, Konferencja obradować będzie w pięciu blokach tematycznych, których obrady będą często toczyć się równolegle, z następującymi tematami wystąpień:

Blok 1 „Kościół”: Marek Šmíd – Konklawe a Czechosłowacja w latach 1978-1985; Martin Weis- Diecezja w Czeskich Budziejowicach w latach 1978-1985; Jan Pešek – Ustanowienie Prowincji Słowackiego Kościoła Katolickiego i jej ogłoszenie (1977-1978); Martin Jindra – „Morawiak musi ćwierkać, nawet gdyby miał zamarznąć!” Z korespondencji zwierzchnika z kapłanem; Eva Richterová – Metody Antoní Jedlička i Petr Adolf Unger – benedyktyni z Rajhradu w służbie Urzędu Bezpieczeństwa (StB); Milena Sokolová – Słowacki Kościół Ewangelicki na przełomie lat 70-tyc i 80-tych XX wieku.
Blok 2a „Kościół, regiony”: Ivan Petranský – Starania Świadków Jehowy o legalizację na przełomie lat 70-tyc i 80-tych; Dalibor Státník – Północnowschodnia Słowacja – Słowacy i Rusini przed pierestrojką; Jan Dobeš – „A ty nie lubisz naszej wioski, pięknej, centralnej?” Powstanie, istota i następstwa koncepcji miejscowości centralnych; Helena Nosková – Spojrzenie z dwóch stron. Studium pogranicza w latach 1978-1985; Zuzana Duchková – Uroczystości i święta Oddziału Straży Granicznej w Novych Hradech (1978-1985); Jitka Vandrovcová – Willa Benesza w majątku urzędu państwowego.
Blok 2b „Kultura”: Jiří Jindra – Czechosłowacka Akademia Nauk w latach 1978-1985; Lukáš Valeš – Okres szczytowej normalizacji w życiu i twórczości pisarza Miloslava Švandrlíka; Přemysl Kejčík – Odbicie komunistycznego totalitaryzmu w Czechosłowacji w czeskiej literaturze science fiction końca lat 80. na konkretnych przykładach; Jan Blüml – O interpretacjach (nie tylko) czechosłowackiej muzyki rokowej w erze rewolucji punkowej; Rudolf Prázný – Zdenék Košler w Teatr Narodowy w Pradze w latach 1980-1985; Jakub Machek – Od „Diskohrátek” [tytuł piosnki Hany Zagorovej z 1981 r., będącej przeróbką przeboju „The Locomotion”] do „Discopříběhu” [czechosłowacki film dyskotekowy z 1987 r.]. Rola muzyki dyskotekowej w Czechosłowacji.
Blok 3a „Regiony, polityka, służby bezpieczeństwa, sądownictwo”: Irena Krčilová – Doświadczenia z nowym systemem wychowawczym w regionie Pelhřimovska; Lucie Rychnová – Sztuka i artyści w przestrzeni publicznej Hradca Kralowe w latach 1975-1985; Daniel Kovář – Kosze na śmieci z herbami z firmy Calofrig. Wkład południowo-czeskiego zakładu przemysłowego do rozwoju patriotyzmu lokalnego; Mirosław Szumiło – Przywództwo Komunistycznej Partii Czechosłowacji a polski kryzys lat 1980-1981; Jiří Kohoutek  i Jan Slavíček – Systemowa przemiana reżimu komunistycznego w Czechosłowacji na przełomie lat 70. i 80. XX w.; Kamil Nedvědický – Likwidacja Penologicznego Instytutu Badawczego– normalizacja w penologii.
Blok 3b „Kultura”: Marek Krejčí – Życie artystyczne na przełomie lat 70. i 80.; Jan Kachlík – Muzyka poważna pod kontrolą państwa. Spotkanie przyjaciół muzyki kameralnej w Bechyně; Lenka Dobešová – Czechosłowackie Radio i jego dobranocki w latach 1978-1985; Marta Halamová – Niezależny system informacyjny w okresie normalizacji. Powstanie i rozwój samizdatowego czasopisma Informacje o Karcie 77 (Infoch), a rozwój jego sieci dystrybucji w ówczesnej Czechosłowacji; Josef Halla – Pisanie jako obrona poczucia własnej egzystencji. Milan Šimečka w latach 1975-1985.
Blok 4a „Polityka, służby bezpieczeństwa, sądownictwo”: Jan Kalous – Niezapomniane wystąpienia noworoczne Husaka; Ladislav Kudrna – „Kapela”. O tle ogólnokrajowej akcji, która stworzyła Kartę 77 – I; František Stárek Čuňas – „Kapela”. O tle ogólnokrajowej akcji, która stworzyła Kartę 77 – II.
Blok 4b „Kultura”: Petr Kopal – Czechosłowacki film historyczny na przełomie lat 70. i 80. XX w,; Petr Bednařík – Program Telewizji Czechosłowackiej w latach 1978-1985; Zdeněk Duda – Zwykły rok rocznic „ósemkowych” (1938, 1948, 1968) w zwykłym muzeum. Muzeum w Písku w roku 1978.
Blok 4 „Nauka, ekonomia, rolnictwo, kościół”: Marcela Rusinko – Jaromir Neumann i Jiří Frel. Przypadek profesjonalnego i moralnego wypowiedzenia posłuszeństwa przez dwóch czeskich badaczy humanistycznych w okresie późnej normalizacji; Jitka Rauchová – Towarzystwo czechosłowackich Historyków na przełomie lat 70. i 80. XX w.; Jaroslav Šebek – Polityka kościelna w Czechosłowacji po wyborze papieża Jana Pawła II; Jan Slavíček – Słowacja wykorzystywana czy wykorzystująca? Porównanie rozwoju gospodarczego i społecznego Słowacji i Czech w latach 1977-1985 w oparciu o oficjalne źródła statystyczne; Pavel Novak – Czeskie rolnictwo na przełomie lat 70. i 80., a próba reformy mechanizmu gospodarczego na przykładzie rejonu Kutnej Hory; Drahomír Jančík – Początek końca normalizacji reżimu: zapaść ekonomiczna i strach przed reformą.

Więcej:

Ústav pro studium totalitarnych režimů

Chceme lépe rozumět příčinám nesvobody

Jihčé muzeum w Českých Budéjovivich

Teologická fakulta v Českých Budějovicích

inbudejojovice.cz

Konference Československo v letech 1978-1985

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Wrocław Oddział Jelenia Góra