Czechy: Międzynarodowa konferencja archiwalna z okazji 100-lecia powstania Czechosłowacji

Z okazji 100-lecia powstanie niepodległej Czechosłowacji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej przygotowuje międzynarodową konferencję naukową zatytułowaną „Państwowość czechosłowacka i czeska w dokumentach archiwalnych archiwów czeskich i zagranicznych”, która odbędzie się w dniach 24-26 października 2018 r. Miejscem obrad będzie sala kinowa Archiwum Narodowego w Pradze, a konferencja odbędzie się pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych.
Komitet Organizacyjny postanowił oprzeć się nie tylko na głównych referatach przygotowanych przez czeskich archiwistów, ale oddać też inicjatywę czeskim i zagranicznym historykom, archiwistom, pracownikom wszystkich rodzajów i typów archiwów oraz wszystkim pokoleniom archiwistów.

Mogą oni zgłaszać tematy swojich referatów badawczych i wspomnień, ale przede wszystkim materiały mieszczące się w następujących trzech blokach tematycznych.
1. Państwo czechosłowackie i archiwa (sieć archiwalna, instytucje archiwalne, ustawodawstwo, troska o archiwa, stosunek państwa do archiwów, osobistości czeskiej archiwistyki).
2. Archiwa a społeczeństwo (poznawanie przeszłości ze źródeł archiwalnych, archiwa oczami historyków, czytelnie elektroniczne, oddzielenie się od Austrii i Słowacji).
3. Czechosłowacja i Czechy w lustrze archiwów zagranicznych.
Rejestracja uczestników Konferencji i przyjmowanie referatów przebiegać będzie do 20 września 2018 roku pod adresem e-mail: lenka.linhartova@mvcr.cz
Aby żadne z wystąpień nie zostało zapomniane organizatorzy planują opracować i wydać drukiem obszerny zbiór wszystkich wystąpień konferencyjnych.

oprac. Ivo Łaborewicz
Archiwum Państwowe Oddział w Jeleniej Górze

Więcej patrz:

Vědecká konference „Československá a česká státnost v archivních dokumentech českých i zahraničních archivů“

Společné století


Czechy. Międzynarodowa konferencja archiwalna z okazji 100-lecia powstania Czechosłowacji

Z okazji 100-lecia powstanie niepodległej Czechosłowacji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej przygotowuje międzynarodową konferencję naukową zatytułowaną Państwowość czechosłowacka i czeska w dokumentach archiwalnych archiwów czeskich i zagranicznych”, która odbędzie się w dniach 24-26 października 2018 r. Miejscem obrad będzie sala kinowa Archiwum Narodowego w Pradze, a konferencja odbędzie się pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych.

Komitet Organizacyjny postanowił oprzeć się nie tylko na głównych referatach przygotowanych przez czeskich archiwistów, ale oddać też inicjatywę czeskim i zagranicznym historykom, archiwistom, pracownikom wszystkich rodzajów i typów archiwów oraz wszystkim pokoleniom archiwistów. Mogą oni zgłaszać tematy swojich referatów badawczych i wspomnień, ale przede wszystkim materiały mieszczące się w następujących trzech blokach tematycznych.

1. Państwo czechosłowackie i archiwa (sieć archiwalna, instytucje archiwalne, ustawodawstwo, troska o archiwa, stosunek państwa do archiwów, osobistości czeskiej archiwistyki).

2. Archiwa a społeczeństwo (poznawanie przeszłości ze źródeł archiwalnych, archiwa oczami historyków, czytelnie elektroniczne, oddzielenie się od Austrii i Słowacji).

3. Czechosłowacja i Czechy w lustrze archiwów zagranicznych.

Rejestracja uczestników Konferencji i przyjmowanie referatów przebiegać będzie do 20 września 2018 roku pod adresem e-mail: lenka.linhartova@mvcr.cz

Aby żadne z wystąpień nie zostało zapomniane organizatorzy planują opracować i wydać drukiem obszerny zbiór wszystkich wystąpień konferencyjnych.

 

oprac. Ivo Łaborewicz

Archiwum Państwowe Oddział w Jeleniej Górze

 

Więcej patrz:

http://cesarch.cz/blog/2018/09/05/vedecka-konference-ceskoslovenska-a-ceska-statnost-v-archivnich-dokumentech-ceskych-i-zahranicnich-archivu/

http://www.mvcr.cz/clanek/spolecne-stoleti.aspx