NIEMCY: 88. Niemiecki Dzień Archiwów (88. Deutscher Archivtag) w dniach 25-28 września 2018 roku

W dniach 25-28 września w Rostoku odbył się Deutscher Archivtag, czyli zjazd archiwistów niemieckich. Organizatorem zjazdu jest Związek Niemieckich Archiwistek i Archiwistów (Verein der Deutscher Archivarinnen und Archivare e.V.). Impreza ta gościła po raz pierwszy w Rostoku i Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Motywem zaproszenia zjazdu do Rostoku był jubileusz 800-lecia lokacji miasta (1218-2018), a także zbliżający się jubileusz 600-lecia powołania miejscowego uniwersytetu (1419-2019). Obrady odbywały się w hali widowiskowej Stadthalle Rostock, a zgromadziły ponad 700 uczestników. Wśród zaproszonych gości zagranicznych byli przedstawiciele stowarzyszeń archiwalnych z Austrii, Belgii, Czech, Polski, Węgier, Szwecji i Szwajcarii. Ponadto w pierwszym dniu obrad gościła kilkuosobowa delegacja władz archiwalnych z Chin.
Hasło tegorocznego zjazdu brzmiało Verlässlich, richtig, echt – Demokratie braucht Archive! (Zaufanie, prawda, autentyczność. Demokracja potrzebuje archiwów.). Stanowi ono wprowadzenie do głównego tematu zjazdu, czyli roli dokumentów w życiu człowieka i ich zabezpieczeniu, a także poszanowaniu praw człowieka, szczególnie przez służby państwowe w kontekście dokumentacji służb specjalnych w trakcie przechowywania i udostępniania materiałów archiwalnych.
Zjazd otworzył przewodniczący Związku Niemieckich Archiwistek i Archiwistów Ralf Jacob, a po wygłoszeniu powitalnych wystąpień przez przedstawicieli władz regionalnych, m.in. minister ds. oświaty, nauki i kultury landu Meklemburgia-Pomorze Przednie pani Brigit Hasse wykład inauguracyjny przedstawił deputowany do Bundestagu Hans Chrystian Ströbele: Geheimdienstakten ins Bundesarchiv – Neuregelung des Archivrechts. Stwierdził on, iż Archiwum Federalne obecnie nie ma możliwości nadzoru nad dokumentacja służb specjalnych (BND, BfV). Parlament niemiecki pracuje nad zmianą tego, aby Archiwum Federalne miało jednak wpływ na zabezpieczenie dokumentów wytwarzanych przez służby specjalne, aby społeczeństwa poprzez archiwa otrzymało kolejny element kontroli nad prawidłowym funkcjonowaniem tego typu instytucji, H.Ch. Ströbele podkreślił, iż będzie to kolejny gwarant zabezpieczenia praw człowieka.

Następnie zgromadzeni archiwiści obradowali w 8 sekcjach tematycznych, a także w 7 grupach branżowych (Fachgruppe): archiwa państwowe, komunalne, kościelne, gospodarcze i rodzinne, polityczno-społeczne, mediów oraz szkolnictwa wyższego i instytucji naukowych.
Ponadto w trzecim dniu zjazdu odbyło się tradycyjnie plenarne zebranie delegatów Związku Niemieckich Archiwistek i Archiwistów. W ich trakcie wygłoszono kilkadziesiąt referatów i odbyło się kilka dyskusji na temat znaczenia archiwaliów dla człowieka (np. przejmowania prywatnych spuścizn przez archiwa), ale też rozwoju systemów informatycznych, E-dokumentu, digitalizacji tradycyjnych materiałów archiwalnych w kontekście zabezpieczenia praw człowieka, aby archiwa nie były miejscem powstawania fałszywych wiadomości – fake news.
Podsumowaniem spotkania była dyskusja plenarna (Podiumdiskussion) z udziałem m.in. Prezydenta Archiwum Federalnego dr Michaela Hollmanna, a także Przewodniczącego Związku Niemieckich Dziennikarzy (Deutscher Journalistenverband). Podstawą jej było pytanie o miejsce archiwaliów służb specjalnych dla poznania współczesnej historii państwa i społeczeństwa. Jak zabezpieczyć z jednej strony prawo społeczeństwa do wiedzy o działalności tych służb, wpływu ich na dzieje państwa, społeczeństwa, jednostki – człowieka, przy zachowaniu też możliwości działania tych instytucji dla dobra społeczeństwa i człowieka.
Poza obradami uczestnicy mieli możliwość udziału w prezentacjach projektów realizowanych przez różne archiwa i instytucje, a także wycieczek w archiwach działających w Rostoku, np. miejskim, uniwersyteckim oraz poznania miasta i regionu.
Zjazdowi towarzyszyły, jak co roku, targi specjalistyczne Archivistica, na których wystawcy prezentowali zainteresowanym systemy informatyczne do zarządzania zasobem, sprzęt do digitalizacji, rozwiązania z zakresu E-dokumentu, a także wyposażenie do konserwacji i zabezpieczenia zasobu archiwalnego. Ponadto prezentowały się podmioty prowadzące komercyjnie badania i usługi genealogiczne.

Paweł Gut
Szczecin, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich