WŁOCHY: Dynamiczne pamięci. Przechowywanie baz danych i archiwizacja internetu

Narodowe Stowarzyszenie Archiwistyki Włoskiej (l’Associazione Nazionale Archivistica Italiana – ANAI) wydało 1 stycznia 2019 r. wydało publikację, mającą ambicję bycia podręcznikiem, w trudnej dziedzinie ochrony zasobów cyfrowych. Jego celem jest wskazanie procesów wdrażających przechowywanie baz danych i stron internetowych. Dwójka autorów Costantino Ladino i Pasqualina A. Marzotti stanowi tandem informatyczno – archiwistyczny, który podjął się analizy standardów międzynarodowych i krajowych oraz technicznych instrumentów referencyjnych (zapewniających odpowiednią jakość) zabezpieczania danych.
Praca oparta została na szerokich badaniach sektorowych oraz zawiera przykłady procedur oraz schematów metadanych, które można powielać i łatwo zastosować w rozwiązaniach lokalnych. W dobie podejmowania w Polsce prac nad ADE (Archiwum Dokumentów Elektronicznych) nowe publikacje z tej dziedziny winny być bacznie śledzone.


Edizioni ANAI

Publikacja wydana była przez Edizione ANAI . Jej promocja odbędzie się 21 stycznia 2019 r. w Rzymie, w Biblioteca Nazionale Centrale, viale Castro Pretorio 105, Sala Macchia, o godz. 16.30.
Publikacja dostępna jest w mediolańskiej internetowej IBS.

Memorie dinamiche. La conservazione dei database e il web archiving
Costantino Landino,Pasqualina A. Marzotti
Editore: ANAI
Anno edizione: 2018
In commercio dal: 1 gennaio 2018
Tipo: Libro universitario
Pagine: 318 p., Brossura
EAN: 9788894201727
cena 29,75 EUR
koszt przesyłki do Polski, po założeniu konta w księgarni, około 10 EUR.

Więcej:

Edizioni ANAI

Istituto Centrale per gli Archivi – ICAR

oprac. Adam Baniecki
A Wrocław O/Bolesławiec