MRA: Nowy przewodniczący Oddziału Europejskiego MRA

Dnia 15 stycznia 2019 r., na stronie internetowej Międzynarodowej rady Archiwów ukazał się komunikat o objęciu z dniem 1 stycznia 2019 r. funkcji przewodniczącego Europejskiego Oddziału MRA (European Branch of the International Council on Archives (EURBICA) przez dr Charlesa J. Farrugia. Zastapi on Deborah Jenkins, która sprawowała tę zaszczytną funkcję w latach 2017 – 2018. Dr Charles Ferrugia jest Narodowym Archiwista Malty, wykładowcą akademickim na Uniwersytwcie Maltańskim gdzie w 2005 r. wdrożył nauczanie archiwistyki. W 2005 r. doprowadził do powstania nowej ustawy archiwalnej na Malcie oddzielającej archiwa od bibliotek i utworzenie Narodowej Agencji Archiwalnej.

Obejmując funkcję przewodniczącego EURBICA nie będzie miał łatwego zadania ponieważ pod przewodnictwem poprzedniej przewodniczącej organizacja od 2016 r. bardzo mocno ożywiła swoją działalność. EURBICA (European Regional Branch ICA) jest podstawową komórką skupiającą europejskich członków MRA. Liczy obecnie około 900 członków i jest jednym z największym podmiotów MRA. Oddział jest także główną organizacją zawodową dla archiwistów zarówno Unii Europejskiej, jak i państw europejskich pozostających poza nią.

Funkcję wiceprzewodniczącej i sekretarza oddziału będzie pełniła Karin van Honacker z Belgii. Kadencja obecnych władz EURBICA będzie trwała do 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie: ICA – MESSAGE DU PRÉSIDENT ENTRANT – Dr Charles J. Farrugia

oprac. Adam Baniecki

AP Wrocław O/Bolesławiec