NIEMCY: Historia Westfalii, pasja reporterska i kasety video

Kiedy na początku lat 80-tych, video stało się nowym i bardziej dostępnym sposobem zapisu filmowego,  grupa studentów szkół artystycznych z Essen założyła w 1981 Medienzentrum Ruhr e.V. (MZR), które stawiało sobie  za cel dokumentowanie ważnych,  ale pomijanych i wręcz stojących w sprzeczności z oficjalnym przekazem medialnym, problemów zagłębia Ruhry.
Na początku skupiano się na ruchu pokojowym i ruchu robotniczym, ochronie środowiska, emancypacji kobiet i kwestiach międzynarodowej solidarności. W późniejszych latach zainteresowano się także  tematyką taką jak integracja uchodźców i imigrantów, starość i problemy społeczne, ale także sztuka , kultura i historia regionu. Twórcy dokumentacji filmowej zwracali również szczególną uwagę na zmiany w socjologiczne i strukturalne w wielkoprzemysłowej społeczności Zagłębia Ruhry. W latach 1981-2012 nagrano w ten sposób ponad 4 500 taśm wideo.
Po śmierci członka założyciela MZR Jörga Keweloha w 2012 r. materiał dokumentacyjny nagrany  na kasetach wideo były przechowywany na strychu, gdzie  z powodu braku odpowiednich warunków przechowywania ulegał stopniowej destrukcji. „Wysokie temperatury i wilgoć spowodowane częściowo nieszczelnym dachem, znacząco wpłynęły na stan fizyczny kaset” – mówi dr. Ralf Springer, dyrektor  Bild-, Film- und Tonarchivs des LWL(Landschaftsverband Westfalen – Lippe)-Medienzentrums (LWL MZ). We współpracy MZR i LWL-Industriemuseum Henrichshütte Hattingen, LWL MZ uruchomiło w 2014 roku akcję mającą na celu uratowanie tego już historycznego  dorobku dokumentnego, poprzez jego digitalizację, naukowe opracowanie i udostępnienie obywatelom.

W trakcie kilku lat pracy pracownicy LWL-MZ poddali nagrania o mocno zniekształconym obrazie  digitalizacji. Dokumentacja filmowa poddawana była rekonstrukcji, analizowana i systematyzowana pod kątem tematów, treści i topografii. Setki opracowanych w ten sposób filmów są teraz dostępne dla społeczeństwa na stronach internetowych LWL-Medienzentrums.  Pokazują one wiele aspektów z najnowszej historii Zagłębia Ruhry z perspektywy osób emocjonalnie zaangażowanych w dokumentowanie rzeczywistości, ponieważ ci młodzi wówczas  filmowcy zawsze starali się być blisko ludzi. „Zwłaszcza jest to widoczne  w materiale dotyczącym okupacji przez pracowników fabryki firmy Gottwald Mönninghoff w Hattingen, w 1984 roku”, mówi Dirk Fey, dokumentalista  LWL-MZ. Przy wsparciu Fundacji Irene i Sigurd Greven powstał na tej kanwie film „Konsul od dawna nie żyje.”
Ale inne tematy są również reprezentowane w bogatej kolekcji filmowej: „Zmiany strukturalne w regionie są doskonale udokumentowane w filmach, na przykład o rozwoju od samego początku firmy Phoenix-Werke w Dortmundzie . Inne Filmy dokumentują rzeczywistość gospodarczą, działalność  wielu przedsiębiorstw przemysłowych i górniczych kompleksów wydobywczych, które już dziś nie istnieją. Niektóre z tych nagrań są też dostępne na kanale Youtube w LW MZ.
Prace wciąż trwają, ponieważ kolejne problemy  dotyczą długoterminowej ochrony wartościowych plików cyfrowych, które obejmują około 15 terabajtów. Opracowuje się obecnie nowe rozwiązania, dzięki którym dane cyfrowe archiwum filmowego będą nadal dostępne dla przyszłych pokoleń.
Bild- Film- und Tonarchivs des LWL-Medienzentrums (LWL MZ) postawiło sobie za zadanie zabezpieczenie dziedzictwa audiowizualnego regionu Westfalia –Lippe.. Skupia się ono na gromadzeniu i opracowaniu nie tylko  profesjonalnych produkcjach filmowych, ale także produkcjach  amatorskich. Archiwum zbiera, zabezpiecza i udostępnia źródła audiowizualne Westfalen-Lippe od 1986 roku. Archiwum gromadzi filmy będące zarówno własnością  prywatną i publiczną, pod warunkiem, że przedstawiają one historyczne aspekty ekonomiczne lub społeczne Westfalii. Ponad 8000 filmów zgromadzonych w archiwum dokumentuje westfalskie krajobrazy, miasta i wsie, rolnictwo, rzemiosło i przemysł. Pokazuje także zwyczaje, wydarzenia polityczne i kulturalne, a także ludzi i ich codzienne od 1913roku. Zasób uzupełnia około 800 dokumentów dźwiękowych dotyczących historii i teraźniejszości regionu. Kolekcja archiwum filmowego i dźwiękowego tworzy pamięć audiowizualną dla Westfalen-Lippe.

Źródło: Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL)

Jolanta Leśniewska

AP Płock O/Kutno