Françoise Banat-Berger nowym dyrektorem archiwów we Francji

W dniu 11 lutego 2019 r. Françoise Banat-Berger, dotychczasowa dyrektor Archiwum Narodowego, została powołana na stanowisko dyrektora międzyministerialnej służby archiwów Francji. Funkcję tę pełnić będzie przez 3-letnią kadencję. Nominacja ta jest tym istotniejsza, że stanowisko to wakowało od stycznia 2018 roku, po przejściu Hervé Lemoine’na do innego resortu. Nazajutrz po objęciu stanowiska F. Banat-Berger wysłała do środowiska archiwalnego Francji e-mail, w którym podsumowała osiągnięcia archiwów w ostatnich latach, dziękowała osobom, które nimi kierowały w długim okresie przejściowym oraz zapowiedziała główne kierunki działań na przyszłość.

Zaznaczyła, że archiwa działały w złożonych warunkach, od czasu wprowadzenia w 2009 r. zmian instytucjonalnych, mających na celu wypracowanie polityki wspólnej dla opiekunów dziedzictwa kulturalnego. Wśród ważniejszych działań archiwów w ostatnich latach wspomniała m. in. upamiętnienie 100-lecia Wielkiej Wojny 1914-1918, uwzględnienie w prawodawstwie znaczenia danych cyfrowych, utworzenie i rozwój nowego portalu internetowego France Archives, program VITAM, rozwój systemów informatycznych i dbałość o budynki archiwów. Zapowiedziała kontynuację tych działań oraz zacieśnienie współpracy archiwów departamentalnych i Archiwum Narodowego, a także archiwów wyodrębnionych wojskowych i spraw zagranicznych, w trosce o komplementarność i synergię działań, aby budować lepszy wizerunek archiwów. Ważna ma być przy tym współpraca instytucji rządowych i stowarzyszenia archiwistów. Nadal kontynuowany i rozwijany ma być program VITAM oraz polityka w zakresie udostępniania, wartościowania, konserwacji i digitalizacji. Działania te posłużą umocnienia obecności archiwów w debacie naukowej i historycznej, a także demokratycznej i obywatelskiej, we współpracy z użytkownikami. Umiejscowienie archiwów w resorcie kultury przyjmuje F. Banat-Berger jako zobowiązanie do udziału w prowadzonej przez ministerstwo edukacji artystycznej i kulturalnej.

Więcej: Françoise Banat-Berger nommée aux archives de France

Kinga Kantorska
Archiwum Narodowe Francji

Anna Laszuk
NDAP