ROSJA: tajniki pracy archiwistów na „Nocy Nauki 2019″

Dnia 8 lutego 2019 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym w Orenburgu odbyło się wydarzenie edukacyjne pod tytułem „Noc Nauki”, pod hasłem „Nauka jest modna”. Przez 4 godziny, ponad 35 wydarzeń przyciągało otwartych na nową wiedzę mieszkańców miasta. Po raz pierwszy w wydarzeniu wzięli udział pracownicy Archiwum Państwowego regionu Orenburg, którzy przybliżyli wszystkim zainteresowanym sekrety czytania rękopisów z XVIII w. i ozdobnego pisma z wieku XIX.

„Archiwum – mentoring «От Аза до Ижицы»” (tj. „od samego początku do samego końca” – EŁ) stał się jednym z najpopularniejszych miejsc wśród odwiedzających „Noc Nauki”. Pojęcie „mentoringu” zapożyczone jest z języka angielskiego i oznacza transfer wiedzy, umiejętności i zdolności od bardziej do mniej doświadczonej osoby. „Archiwum – mentoring” można również opisać jako promowanie uczenia się z długofalowymi celami, a głównym celem jego organizatorów, w tym przypadku, jest zwiększenie prestiżu zawodu archiwisty i zainteresowania autentycznymi dokumentami archiwalnymi.

Podczas „Nocy Nauki”, w ramach jednej sesji trwającej około 40 minut, archiwiści wyjaśniali uczestnikom, czym jest rosyjska kursywa, opowiadali o osobliwościach pisania i wymowy liter przedreformacyjnego alfabetu rosyjskiego, dzielili się zawiłościami tworzenia adnotacji do dokumentów archiwalnych, a następnie umożliwiali praktyczne wykorzystanie tej wiedzy. Uczestnicy warsztatów mogli osobiście próbować odczytać oryginalne dokumenty z okresu 275 lat historii regionu orenburskiego.

Wśród uczestników wydarzenia znaleźli się studenci, nauczyciele i dziennikarze, którzy przekonali się przez osobiste doświadczenia, że umiejętność odczytania i interpretowania XVIII-XIX-wiecznych rękopisów jest prawdziwa sztuka.

 Więcej:

В «Ночь науки – 2019» архивисты поделились секретами чтения старинных рукописей

Оренбургские архивисты приняли участие в просветительской акции «Ночь науки – 2019»

oprac. Edyta Łaborewicz

AP Wrocław Oddział w Legnicy