MRA: Międzynarodowy Tydzień Archiwów

W dniach 3 – 9 czerwca 2019 r. odbędzie się Międzynarodowy Tydzień Archiwów, który zastąpi obchodzony od 2005 r., dotąd w dniu 9 czerwca, Międzynarodowy Dzień Archiwów.
Motywem przewodnim ma być „Projektowanie archiwów w XXI w.” (Concevoir les archives au 21e siècle) i pod takim hasłem w dniach 21 – 25 października odbędzie się w australijskiej Adelajdzie międzynarodowe seminarium podsumowujące prowadzoną przez archiwa kampanię, głównie informacyjną.

Jak pisze na swojej stronie internetowej MRA projektowanie archiwów oznacza osadzenie człowieka w centrum aktywności archiwów. „Temat kampanii kładzie akcent na XXI wieku ponieważ nasz zawód (zarządzanie danymi i informacją, zarządzanie dokumentami i archiwaliami) może proponować koncepcję scentralizowanego podejścia do człowieka tak, aby zagwarantować bezpośrednie korzyści obywatelom, klientom, zainteresowanym stronom i społecznościom. To pokrywa się nie tylko z granicami geograficznymi ale tak samo z wszystkimi sektorami i branżami; Chcemy usłyszeć archiwistów z wszystkich sektorów od architektury do mody, od sektora publicznego po prywaty.
Od papieru do cyfryzacji, jak przechowujecie wasze archiwalia w XXI wieku? Zastanówmy sie, jak ludzie myślą o nas! Pomóżcie nam powiedzieć światu czym są archiwa w XXI wieku.” (tłum. autor)

Działania te w postaci wystaw, projekcji filmów, dni otwartych powinny sie odbyć pomiędzy 3 a 9 czerwca i powinny być zgłoszone do MRA, gdzie, podobnie jak miało to miejsce w 2018 r., zostaną umieszczone na karcie interaktywnej. MRA zachęca do korzystania z sieci społecznościowych i przesyłania do niej części materałów.

MRA udostępniła także do szerokiego wykorzystania materiały promocyjne.

Patrz: Semaine Internationale des Archives : 3-9 juin 2019

oprac. Adam Baniercki
AP Wrocław O/Bolesławiec