ROSJA: Wystawa – „Miejsce docelowe – Wietnam”

Na 15 maja 2019 r. w sali wystawowej Rosyjskiego Państwowego Archiwum Literatury i Sztuki zaplanowano wernisaż historyczno-dokumentalnej wystawy pt. „Miejsce docelowe – Wietnam”, która – nieprzypadkowo – zbiega się w czasie z Rokiem Wietnamu w Rosji i Rokiem Rosji w Wietnamie. Organizatorami wydarzenia są Federalna Agencja Archiwalna i Rosyjskie Państwowe Archiwum Literatury i Sztuki ze strony rosyjskiej, a z wietnamskiej – Państwowa Administracja Zarządzania Aktami i Sprawami Archiwalnymi Wietnamu. Wystawa została przygotowana przy wsparciu Fundacji „Historia Ojczyzny”. Ekspozycja, przedstawiająca ponad pół wieku rosyjsko-wietnamskich powiązań kulturalnych, począwszy od połowy lat 50. XX wieku, opiera się na dokumentach archiwalnych, innych eksponatach i materiałach audiowizualnych z rosyjskich archiwów federalnych (Archiwum Państwowego Federacji Rosyjskiej, Rosyjskiego Archiwum Państwowego Historii Najnowszej, Rosyjskiego Państwowego Archiwum Literatury i Sztuki), jak również Państwowego Centrum Archiwalnego Nr 3 w Hanoi, resortowych archiwów wietnamskich i prywatnych kolekcji.

Część wystawy poświęcona jest wydarzeniom wojny w Wietnamie w latach 1965-1975 i ich recepcji w dziełach kultury radzieckiej. Rękopisy esejów, reportaży i notatek radzieckich pisarzy z pobytów w Wietnamie uzupełnią bogate materiały ilustracyjne w postaci fotografii, plakatów propagandowych, przedmiotów sztuki dekoracyjnej i stosowanej oraz rzeźby ze zbiorów Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historii Społecznej i Politycznej.
Wystawa będzie czynna do 14 czerwca 2019 r.

Więcej: Историко-документальная выставка «Точка назначения – Вьетнам»

oprac. Edyta Łaborewicz
AP we Wrocławiu
Oddział w Legnicy