FRANCJA: Nauka w pogoni za zbrodnią – wystawa w Archives National w Pierrefitte-sur-Seine

W dniu 13 września 2019 r., pod Paryżem w Pierrefitte-sur-Seine, gdzie znajduje się siedziba Artchives de France zostanie otwarta wystawa; „Nauka w pościgu za zbrodnią” (La science à la poursuite du crime). Komisarzem wystawy jest wykładowca nauk politycznych na uniwersytecie w Cergy-Pontoise. Wystawa poświęcona jest pionierowi ekspertyzy kryminalistycznej, Alfonsowi Bertillion (1853 – 1914). Bertillon od 1878 r. odpowiadał w paryskiej nprefekturze policji za kopiowanie i przechowywanie kartotek oskarżonych. Opracował nowy system klasyfikacji kart poszczególnych osób w oparciu o antropometrię (pomiary kości wykonywane na ludzkim ciele). Antropometria była pierwszym systemem naukowym wykorzystywanym przez policję, zastąpiona  została przez znacznie skuteczniejszą daktyloskopię. Do tego czasu identyfikacja przestępców odbywała się na podstawie nazwiska i fotografii (fotografowanie przestępców rozpoczęło sie już w latach czterdziestych XIX w.) Na przełomie XIX i XX w. znacznie poszerzył badania nad  identyfikacja śladów odnajdowanych w miejscach zbrodni, a w 1888 r. zestandaryzował fotografowanie przestępców. Bertillon wdrożył nowatorskie techniki w wielu dziedzinach kryminalistyki począwszy od wspomnianej normalizacji fotografii sądowej, przez daktyloskopię po nowatorską systematyzację akt. W tym ostatnim zakresie opracował systematykę i sposób zarządzania zbiorami ekspertyz kryminalnych opisujących różnorakie ślady po narzędziach wykorzystywanych do włamań oraz metodę śledzenia w przestrzeni publicznej osób poszukiwanych przez policję opartą na analizie grafologicznej.

Na wystawie zaprezentowano przechowywane w archiwach francuskich akta sprawy Dreyfusa, fotografie z ekspertyz miejsc zbrodni, raporty z ekspertyz miejsc zbrodni sporządzone przez Alfonsa Bertillon przechowywane w Archives de la préfecture de police de Paris. Zaprezentowano sprzęt policyjny używany przez paryską prefekturę na przełomie XIX i XX w. W sumie zaprezentowane będzie około 200 oryginalnych dokumentów i przedmiotów z epoki.

Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie promocja książki poświęconej historii rozwoju metod kryminalistycznych:
Pierre Piazza, Richard Marlet, La science à la poursuite du crime, d’Alphonse Bertillon aux experts d’aujourd’hui (Nauka w pogoni za przestępczością, od Alphonse Bertillon po dzisiejszych ekspertów), Éditions de La Martinière 2019, 336 s., cena 35 EUR.

Wystawa: La science à la poursuite du crime. Alphonse Bertillon, pionnier des experts policiers (Nauka w pogoni za zbrodnią. Alfons Bertillon, pionier ekspertyz policyjnych) czynna będzie od 14 wrzesnia 2019 r. do 18 stycznia 2020 r. w siedzibie Archives National w Pierrefitte-sur-Seine

Więcej: : La science à la poursuite du crime. Alphonse Bertillon, pionnier des experts policiers

oprac. Adam Baniecki
AP Wrocław O/Bolesławiec