NIEMCY: „Chłodne” przyjęcie materiałów filmowych LWL Media Center w Münster

Od ponad 20 lat archiwum filmowe LWL Media Center dla Westfalii w Münster dba o zachowanie dziedzictwa filmowego landu, a przede wszystkim wspiera lokalne społeczności, a także stowarzyszenia rodzinne i osoby prywatne w zabezpieczaniu ich skarbów filmowych, pod warunkiem, że przedstawiają one historyczne aspekty ekonomiczne lub społeczne Westfalii. Wsparcie obejmuje cały zakres usług: filmy są przejmowane jako depozyty i przechowywane w magazynach, a także digitalizowane i indeksowane pod względem treści. Archiwum zbiera, zabezpiecza i udostępnia źródła audiowizualne od 1986 roku. Jego początki sięgają jednak już 1928 roku, kiedy powołano do życia Landesbildstelle. Obecnie archiwum gromadzi filmy będące zarówno własnością  prywatną i publiczną. Ponad 8000 filmów zgromadzonych w archiwum dokumentuje westfalskie krajobrazy, miasta i wsie, rolnictwo, rzemiosło i przemysł. Pokazuje także zwyczaje, wydarzenia polityczne i kulturalne, a także ludzi i ich życie codzienne od 1913 roku. Zasób uzupełnia około 800 dokumentów dźwiękowych dotyczących historii i teraźniejszości regionu. Kolekcja archiwum filmowego i dźwiękowego tworzy pamięć audiowizualną dla Westfalen-Lippe.

Ze względu na orientację na użytkownika i związane z tym prace digitalizacyjne, przechowywanie oryginalnych nagrań filmowych zwykle nie jest przedmiotem zainteresowania opinii publicznej. Zachowanie jednak oryginałów nie powinno być lekceważone. Nie jest pewne, czy cyfrowa kopia wykonana dzisiaj spełni wymagania jutra, jeżeli się bieżepod uwagę szybki rozwój techniczny HD, 2K, 4K i 8K. Dlatego tak ważne jest zachowanie oryginału, aby móc w przyszłości wykonać współczesną kopię.
Nie dotyczy to wszystkich filmów. Na przykład taśmy wideo nie nadają się do długotrwałego przechowywania, podobnie jak łatwopalne filmy nitrocelulozowei i filmy acetylocelulozowe (zespół kwasu octowego). Ale większość filmów w typowych formatach 35 mm, 16 mm i 8 mm dociera do magazynów LWL Filmarchiv w dobrym stanie i może oczekiwać dalszego życia przez wiele dziesięcioleci – pod warunkiem, że są odpowiednio przechowywane.  W przypadku przechowywania materiałów filmowych bardzo ważne są więc warunki ich magazynowania, a zwłaszcza zachowanie niskiej temperatury. Nagrania przechowywane są w temperaturze około 10 stopni Celsjusza i wilgotności względnej 40 procent. Ponadto, stała wymiana powietrza zapobiega koncentracji oparów. Do tej pory w archiwum filmowym były dostępne dwie komory chłodzące o powierzchni około 55 metrów kwadratowych, nieustannie wzpełnione po brzegi.
Szukano rowiązania tego problemu i wkrótce za pośrednictwem swojej filii WLV (Westfälisch -Lippische Vermögensverwaltungsgesellschaft) znaleziono dogodną lokalizację dla nowego magazynu/ chłodni w Speicherstadt w Münster-Coerde, który został przeniesiony na początku 2019 r. Speicherstadt jest unikalnym przykładem projektu przebudowy i przekształcenia dawnego 11,5-hektarowego obiektu Głównego Urzędu Zaopatrzenia Wojskowego z epoki narodowego socjalizmu, w nowoczesne centrum biurowo-komunikacyjne na północy Münster. W dawnych spichlerzach i piekarni osiedliło się do dziś wiele znanych firm i instytucji, które rewitalizują kompleks.  Nowy magazyn archiwum filmowego, który również tam się mieści, ma tylko 85 metrów kwadratowych. Ale dzięki wydajnie zainstalowanemu systemowi regałów przesuwnych, dostępna pojemność magazynowa wzrosła ponad dwukrotnie. To sprawia, że archiwum filmowe może działać i myśleć o przyszłości, gromadząc cenne zapisy uwieczniające przeszłość.
Źródło : https://www.augias.net/ i https://www.lwl-medienzentrum.de/de/
Jolanta Leśniewska
AP Płock O/Kutno