„Nauki pomocnicze historii – nowa perspektywa źródłoznawcza” – XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Lublin 20 września 2019 r.

Szanowni Państwo!

Zbliżają się obrady XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, które w tym roku odbędą się w Lublinie 18 – 20 września 2019 r. Tradycyjnie w trakcie Zjazdu odbędą się obrady sekcji poświęconej naukom pomocniczym historii (Sekcja 9): „Nauki pomocnicze historii – nowa perspektywa źródłoznawcza”, co wpisuje się w ogólny temat Zjazdu. W trakcie obrad chcielibyśmy zastanowić się nad obecną kondycją nauk pomocniczych historii, czemu mają służyć zarówno referaty wiodące, jak i towarzysząca im dyskusja.

Organizatorem obrad Sekcji Nauk Pomocniczych Historii jest Zespół Nauk Pomocniczych Historii i Edytorstwa przy Komitecie Nauk Historycznych PAN.

Formuła Zjazdu przewiduje, że w czasie posiedzenia sekcji wygłaszane są dwa referaty wiodące, wprowadzające do dyskusji, która powinna być ważnym elementem obrad. Stosując się do wymogów organizacyjnych prezentujemy na posiedzeniu dwa wiodące referaty, jednocześnie postanowiliśmy zmodyfikować nieco ten model. Oprócz referatów proponujemy pięć zamówionych głosów dyskusyjnych, dotyczących wiodących obecnie problemów nauk pomocniczych historii, które powinny ukierunkować naszą dalszą dyskusję plenarną. Głos każdego z Państwa będzie miał duże znaczenie. Zachęcam do udziału dyskusji.

Tematem przewodnim Zjazdu jest „Wielka zmiana. Historia wobec wyzwań…”. Wielka zmiana i wyzwania stają także przed naukami pomocniczymi historii i edytorstwem. Aby im podołać nasze środowisko musi stanowić jedność, zmierzać do wspólnego celu, zastanowić się w trakcie środowiskowej dyskusji nad naukowymi priorytetami i podjąć ich realizację. Temu służyć mają obrady naszej sekcji, dlatego gorąco zachęcam do udziału.
Poniżej podaję program sympozjum, wraz z zamówionymi głosami w dyskusji, nie uwzględnionymi w oficjalnym programie Zjazdu.

Zenon Piech
Przewodniczący Zespołu Nauk Pomocniczych Historii i Edytorstwa PAN

Program sympozjum:
„Nauki pomocnicze historii – nowa perspektywa źródłoznawcza”

XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Lublin 20 września 2019 r.
Lubelskie Centrum Konferencyjne, sala 7CD, ul. Artura Grottgera 2
Godz. 9.00 – 11.30, 12.00 – 14.30.

Organizatorzy:
prof. dr hab. Maria Koczerska (UW), prof. dr hab. Antoni Barciak (UŚ),
dr hab. Zenon Piech prof. UJ (UJ)

Referaty wiodące:
prof. dr hab. Tomasz Jasiński (UAM, Biblioteka Kórnicka),
prof. dr hab. Tomasz Jurek (IH PAN)
„Od średniowiecznego dokumentu i kroniki do tekstu elektronicznego”
Prof. dr hab. Krzysztof Skupieński (UMCS)
„Nauki pomocnicze historii w XXI wieku – wielka zmiana”

Panel dyskusyjny:
„Nauki pomocnicze historii u progu XXI wieku – wielka zmiana.”
Prowadzący:
dr hab. Zenon Piech prof. UJ

Uczestnicy dyskusji:
dr  Anna Adamska (Institute of History and Art History, Utrecht University)
Czy badania nad kulturą pisma i komunikacją społeczną stanowią nową szansę dla nauk pomocniczych historii?
dr hab. Wojciech Drelicharz (UJ)
Nowoczesne badania nad polskim dziejopisarstwem
Dr hab. Paweł Stróżyk prof. UAM (UAM)
Nowoczesne źródłoznawstwo historyczne
Dr hab. Bogumił Szady prof. KUL (KUL).
Geografia historyczna jako nauka pomocnicza historii wobec zwrotu przestrzennego w humanistyce i naukach społecznych.
prof. dr hab. Jan Wroniszewski (UMK)
Genealogia w badaniach społecznych
dr hab. Piotr Węcowski (UW)
Dydaktyka nauk pomocniczych historii – teoria i praktyka