CZECHY: Konferencja o żydowskich konwersjach w Europie Środkowej

W dniach 15-17 października 2019 r. w Morawskiej Bibliotece w Brnie odbyła się bardzo ciekawa międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Zbawienie duszy a demonstracyjny spektakl. Żydowskie konwersje na terenie Europy Środkowej do 1848 r.”, której organizatorami są m.in.: Stowarzyszenie Historii Żydów w Czechach, Fundacja Samuel-Steinherz z Norymbergii, Praskie Centrum Studiów Żydowskich – Katedra Bliskiego Wschodu na Uniwersytecie Karola w Pradze, Instytut Historii Akademia Nauk Republiki Czeskiej, Austriackie Instytut Historii Żydów w St. Pölten i Żydowskie Muzeum w Pradze.
W pierwszym dniu konferencji (we wtorek 15 października) zaprezentowane zostałyą następujące referaty: Milan Žonca (Praga): Nawrócenie jako pytanie i odpowiedź, problem i rozwiązanie (wstępna refleksja); Christoph Cluse (Trewir): Religiöse Konversion als historiographische Herausforderung (Mittelalter und Frühe Neuzeit) / Nawrócenie religijne jako problem badań historycznych (średniowiecze i okres wczesnonowożytny); Eva Doležalová (Praga): Nawrócenie Żydów w Czechach i na Morawach na początek ruchu husyckiego; Eveline Brugger (St. Polten): Zu den zeiten, do ich jud was. Konvertiten in den österreichischen Quellen des 14. Jahrhunderts / W czasach, kiedy byłem Żydem. Konwersje w źródłach austriackich XIV wieku; Martha Keil (Wiedeń – St. Pölten): Was wurde aus den „Neuchristen“? Die Wiener Gesera 1420/21 und die Zwangstaufe von Juden und Jüdinnen / Co się stało z „nowymi chrześcijanami”? Wiedeńska gezera [pogrom w Wiedniu] 1420/1421 i gwałtowne chrzty Żydów i Żydówek; Birgit Wiedl (St. Pölten): Das Motiv der Bekehrung von Juden in christlichen Hostienlegenden / Motyw nawrócenia w chrześcijańskich legendach o hosti.

W drugim dniu (w środę 16 października) przedstawiono poniższe referaty: Ivana Ebelová (Praga): Żydowskie konwersje w XVII i XVIII wieku w źródłach urzędowych; Alexandr Putík (Praga): Ruchy mesjanistyczne i konwersje Żydów na katolicyzm. Diecezja praska 1648-1745; Pavel Kocman (Brno – Praga): Chrzty Żydów jako element uroczystości barokowych; Martin Štindl (Velké Meziříčí): Konwersja z serca i ciała; Michaela Schmölz-Häberlein (Bamberg): „Denn Sie war durch das Exempel ihrer Schwester aufgewecket worden“ – Konversionen im Hochstift Bamberg im 18. Jahrhundert / „Ponieważ obudził ją przykład jego siostry” – konwersje w biskupstwie w Bambergu w XVIII wieku; Jesko Graf zu Dohna (Castell): Die Vertreibung der Kitzinger Juden 1763. Ein Konflikt um Konversion und Zwangstaufen im Hochstift Würzburg / Wygnanie Żydów z Kitzingen w 1763 r. Spór o konwersję i gwałtowny chrzest w biskupstwie w Würzburgu; Christian Porzelt (Bamberg): Heinrich Friesner – Leben vor und nach der Konversion / Heinrich Friesner – życie przed i po nawróceniu. Ten dzień zakończony był wycieczką do najciekawszych miejsc żydowskiech w Brnie.
W trzecim dniu obrad (czwartek 17 października) wystąpili z prelekcjami: Helena Kappes (Bamberg): „…allein was habe Er thun sollen, Er habe ja nicht gewust wo hin“ – Konversion und Rekonversion des Hirsch Joseph in Bamberg / „…ale co On miał czynić, nie wiedział dokąd się udać” – konwersja i rekonwersja Józefa Hirscha w Bambergu; Simon Karstens (Trewir): Die Konversion der Familie Perlin (später Sonnenfels) – Konwersja rodziny Perlin (później Sonnenfels); Marie Krappmannová (Ołomuniec): Das Bild der westjiddischen Sprache in den Sprachbeschreibungen der Konvertiten/ Obraz zachodniego jidysz w społeczności konwertytów; Jan Županič (Praga): Konwersja jest warunkiem wstępnym nobilitacji? Żydowska szlachta w monarchii Habsburgów

Więcej:

Pražské centrum židovských studií: Spása duše i okázalé představení. Židovské konverze ve středoevropském prostoru do roku 1848 (International Conference)

Facebook

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Oddział Jelenia Góra