Czechy. Konferencja o kryzysach lat 1918–1922

Archiwum Narodowe w Pradze, we współpracy z Instytutem Historii Czeskiej Akademii Nauk, organizuje konferencję pt. „Od kryzysu do kryzysu: Czechosłowacja i Europa w latach 1918–1922”, która planowana jest w dniach 24-25 września 2020 r. w budynku Archiwum Narodowego (Národní archiv, Archivní 2257/4, 149 00 Praha).

Organizatorzy w ten sposób zapowiadają planowaną konferencję: „I wojna światowa i wywołane przez nią problemy w postaci trudnej sytuacji dużych grup ludności, wraz z rosnącym chaosem i trudnościami w zaopatrzeniu, uwypukliły istniejące nierówności społeczne i wywołały protesty, które trwały również po zakończeniu Wielkiej Wojnie, upadku czterech monarchii i powstaniu w ich miejscu szeregu nowych państw. Po nich nastąpiły nie tylko kolejne, liczne konflikty zbrojne, ale także wiele wewnętrznych kryzysów politycznych i społecznych (głód, strajki), zarówno w Czechosłowacji, jak i w krajach sąsiednich, jak choćby liczne powstania w Niemczech lub zwrot w wewnętrznym rozwoju Węgier. Wszystko działo się na tle rosyjskiej rewolucji bolszewickiej i wojny domowej lat 1917–1922 na terytorium byłego imperium carskiego”.

Celem konferencji jest krytycznego analiza okresu pierwszych lat państwa czechosłowackiego, porównanie przebiegu napięć społecznych, ich odzwierciedlenie w polityce wewnętrznej, wysiłków krajowych elit politycznych zmierzających do ustabilizowania gospodarki, na tle podobnych działań w krajach sąsiednich. Biorąc pod uwagę duży zakres tematyczny, organizatorzy proponują następujące obszary badawcze:

– napięcia społeczne i ich formy (strajki, demonstracje, marsze głodowe);

– poszukiwania rozwiązań (rozwiązanie kryzysu zaopatrzenie, reformy polityczne i administracyjne);

– sytuacja w zakresie bezpieczeństwa (siły porządkowe, ich narodowość, działania polityczne i organizacyjne, granice prawne);

– problem narodowościowe (w dziedzinie społecznej, politycznej i administracyjnej);

– ruch graniczny (migracja ludności przed wojnami, kwestia jeńców i ich repatriacja, emigracja polityczna, zwłaszcza z terytorium byłego imperium carskiego);

– refleksje kulturowe na temat powojennych kryzysów w sztuce, literaturze i filmie.

Zainteresowani mogą rejestrować się do dnia 1 sierpnia 2020 r. W zgłoszeniu należy podać tytuł referatu i jego streszczenie do 500 znaków, jak również miejsce pracy i pełne tytuły naukowe. Zgłoszenia należy przesyłać na e-mail: david.hubeny@nacr.cz. Językami konferencyjnymi będą: czeski, słowacki, angielski, rosyjski, niemiecki (bez tłumaczeń).

Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo do wyboru referatów. Wygłoszone referaty, zostaną opublikowane w recenzowanym czasopiśmie „Paginae historiae”. Komitet organizacyjny tworzą: Emil Voráček (Instytut Historii Akademii Nauk Republiki Czeskiej), David Hubený (Archiwum Narodowe w Pradze), Miroslav Šepták (Archiwum Narodowe w Pradze)

 Więcej:
OD KRIZE KE KRIZI: Československo a Evropa 1918–1922

AP Wrocław  O/Jelenia Góra