ROSJA: „II wojna światowa w dokumentach archiwalnych”

Rosja obchodzi 75 rocznicę zakończenia II wojny światowej: 21 maja 2020 r. na stronie internetowej Biblioteki Prezydenckiej imienia Borysa Jelcyna (Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина в Санкт-Петербурге) udostępniono on-line dokumenty archiwalne, kroniki filmowe i fotograficzne – pierwszą część dużego projektu internetowego „II wojna światowa w dokumentach archiwalnych”. Projekt jest realizowany przez Federalną Agencję Archiwalną z udziałem służb archiwalnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej oraz Służby Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej Federacja. Na podstawie zasobów Biblioteki Prezydenckiej imienia B. Jelcyna, przez kilka lat w Internecie będą umieszczane elektroniczne kopie dokumentów odzwierciedlających historię II wojny światowej, aż do powstania ONZ w 1945 r. Prezentowana pierwsza część dokumentacji ukazuje agresywne plany hitlerowskich przywódców i politykę „uspokajania” Niemiec przez demokracje zachodnie, odrzucenie przez Trzecią Rzeszę warunków Traktatu Wersalskiego, przyspieszoną militaryzację Niemiec i przejście ich do polityki aktywnych podbojów na kontynencie europejskim. Chronologiczne, ramy pierwszej części projektu to z jednej strony dojście do władzy nazistów w Niemczech, z drugiej – przeddzień ataku na Polskę (styczeń 1933 – 31 sierpnia 1939).

W sumie, wystawa elektroniczna liczy ponad 1700 dokumentów archiwalnych, zdjęć i fragmentów kroniki filmowej przechowywanych w archiwach federalnych i departamentalnych (RGASPI, RGVA, archiwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Służby Wywiadu Zagranicznego i Federalnej Służby Bezpieczeństwa). Prawie połowa z nich została opublikowana po raz pierwszy.

Więcej: Вторая мировая война в архивных документах (комплекс оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов)

oprac. Edyta Łaborewicz
AP/Wrocławiu O/Legnica