MRA: Międzynarodowy Tydzień Archiwów 8 – 14 czerwca 2020

Międzynarodowy Tydzień Archiwów 2020

Międzynarodowy Tydzień Archiwów 2020

Na dni 8 – 14 czerwca 2020 r. Międzynarodowa Rada Archiwów ogłosiła Międzynarodowy Tydzień Archiwów. Tematyka tegorocznego święta archiwistów nawiązuje do nieodbytego i przeniesionego, z powodu pandemi  COVID 19,  Międzynarodowego Kongresu Archiwów w Abu Dhabi. Kongres, o czym pisaliśmy na łamach ArchNetu, został przeniesiony na rok przyszły, a jego  hasło  stało się motywem przewodnim tegorocznego tygodnia archiwów. Leitmotiv to „Wzmocnienie  społeczeństwa  wiedzy” (Renforcer les Sociétés du Savoir  / Empowering Knowledge Societies / Empoderar Sociedades del Conocimiento).
„W nowym pejzażu archiwów, dokumenty działalności i dane XXI w., oczekiwania użytkowników, wasze metody pracy, wiarygodność samych dowodów zawartych w dokumentach i  nasz sposób na ochronę naszych zespołów archiwalnych, są w pełnym rozwoju. Nasz zawód (zarządzający danymi i informacjami, zarządzający dokumentacją i archiwiści) mogą proponować takie podejście aby zagwarantować wprost korzyść dla obywateli i Społeczeństw Wiedzy.” (tłum. AB)
Postawiono pytania: co dla nas oznacza „Wzmocnienie Społeczeństw Wiedzy”?; jak rozwijać podstawową rolę graną  przez specjalistów od archiwizacji i informacji w Społeczeństwach Wiedzy w XXI w.?; od papieru do cyfryzacji, jak wzmacniacie „Społeczeństwo  Wiedzy” swoją pracą?;

Zaapelowano: „Zapytajmy co ludzie o nas myślą! Pomóżcie nam powiedzieć światu czym są archiwa w społeczeństwach wiedzy!
Na zakres pojęcia „Społeczeństwa  Wiedzy” składają się trzy elementy: sztuczna inteligencja, przechowywanie zasobów cyfrowych i pojawiające się technologie.
Sztuczna inteligencja i nowe technologie które szybko modyfikują sposób w jaki pracujemy, ale my powinniśmy rozumieć siły i słabości tychże technologii w kontekście archiwaliów i tzw dokumentu aktywnego. Wzmocnienie społeczeństw Wiedzy oznacza także Trwałość Wiedzy.  Owa trwałość jest fundamentem rozwoju społeczeństw określanego jako ODD – Objectifs de développement durable czyli „Cele trwałego rozwoju” u podstaw których leży trwałość wiarygodnej informacji bez względu na format w którym informacja ta została zapisana. Te cele decydują o sposobie w jaki chronimy nasze informacje.
Wzmacnianie społeczeństwa wiedzy zawiera w sobie także wiarygodność i walor dowodowy informacji. Zapewnienie tych cech przechowywanej przez archiwa informacji łączy się ściśle ze zjawiskami związanymi z cyberprzestrzenią, takimi jak „fakty alternatywne czy „fałszywe wiadomości”. Użytkownicy archiwów muszą wiedzieć, że przechowywane przez archiwa dokumenty i dane posiadają walor wiarygodności.
Tegoroczny Międzynarodowy Tydzień Archiwów #IAW2020, ze względu na panującą epidemię, odbędzie się głównie w obszarach wirtualnych. Jego program przedstawia się następująco:
8 czerwca (poniedziałek) Deklaracja otwarcia,
9 czerwca (wtorek) Cele trwałego Rozwoju (ODD) i #UneArchivecest (Archiwum to),
10 czerwca (środa) Przechowywanie cyfrowe (współorganizator Digital Preservation Coalition),
11 czerwca (czwartek) Dowód i prawda,
12 czerwca (piątek) Zmiany klimatyczne a dziedzictwo (współorganizator ICMOS – Międzynarodowa Rada Zabytków i Miejsc),
13 czerwca (sobota) Otwarte normy i otwarte narzędzia,
14 czerwca (niedziela) Przyszłość zawodu (współorganizator ICA New Professional).
Międzynarodowa Rada Archiwów zaapelowała do społeczności archiwalnej aby czerpała z inspiracji ubiegłorocznych organizując projekt: ekspozycji, diaporamy lub projektu filmowego aby jak najlepiej wytłumaczyć szerokiej publiczności pracę archiwisty. Wydarzeniami tegorocznego Międzynarodowego Tygodnia Archiwów będzie można chwalić się poprzez Kartę Cyfrową #IAW2020.
MRA zachęca także do korzystania z prowadzonego w językach angielskim i francuskim blogu, poświęconego różnorodnym problemom archiwistyki i archiwistów.

Więcej: International Archives Week: 8-14 June 2020

Materiały promocyjne do pobrania

oprac.

Adam Baniecki

AP Wrocław O/Bolesławiec