CZECHY: Konferencja o nowożytnej Europie Środkowej

Już po raz czwarty Katedra Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Wydziału Sztuki Uniwersytetu w Hradcu Králové organizują międzynarodową konferencję naukową dla historyków i archiwistów, tym razem pod hasłem „Trzy stulecia w sercu Europy (Czeskie i Europejskie społeczeństwo XVI – XVIII wieku)”, która odbędzie się w dniach 25–26 listopada 2020 roku.
Tradycyjnie głównymi organizatorami konferencji są doktoranci wspomnianego Wydziału Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Hradec Králové. Konferencja ma na celu umożliwienie spotkania się oraz prezentacji efektów badań historykom i archiwistom zajmującym się okresem nowożytnym, czyli od XVI do XVIII wieku. Jej organizatorzy mają nadzieję, iż przyniesie ona nowe spojrzenie na różne tematy i obszary historii „w sercu Europy”. Najchętniej przyjmowane będą wystąpienia poświęcone historii religii, polityki, ekonomii i kultury. Ze względu na przypadającą w tym roku rocznicę bitwy na Białej Górze (bitva na Bílé hoře – rozegrana 8.11.1620, będąca największą klęską czech i czeskich elit, której wynik zmieniał losy kraju), chętnie widziane będą również tematy poświęcone temu wydarzeniu.

Organizatorzy mają nadzieję, że konferencja ta będzie idealną okazją do przyjaznego spotkania doktorantów, magistrantów i innych studentów lub osób zainteresowanych z ogółu społeczeństwa.
Konferencja jest przeznaczona przede wszystkim dla doktorantów, ale mogą w niej brać udział i przedstawić swoje dokonania również osoby z tytułem magistra, czy licencjata. Czas poszczególnych wystąpień na konferencji nie powinien przekraczać 20 minut. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania wyboru tematów, spośród zgłoszonych na konferencję. Mile widziani są także pracownicy naukowi, którzy zechcą uczestniczyć w spotkaniu jako słuchacze. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: tristaletievropy@seznam.cz nie później niż do 15 września 2020 r.

Więcej:

Tři staletí v srdci Evropy (Česká a evropská společnost 16.–18. století), doktorandská konference, 25.–26.11. 2020 v Hradci Králové

Biała Góra / Bitva na Bílé hoře / Schlacht am Weißen Berg

oprac:

Ivo Łaborewicz
AP Wrocław O/Jelenia Góra