MRA: „Zorganizować archiwum rodzinne” międzynarodowy kurs archiwalny

Międzynarodowa Rada Archiwów organizuje, skierowany do szerokiego odbiorcy, kurs archiwalny organizacji archiwum rodzinnego. „Organiser les archives familiales” będzie się odbywał online w językach angielskim i francuskim.

Program kursu składa się z 9 zagadnień:

  1. Wskazówki dla nowych uczestników kursu o charakterze technicznym, dotyczące posługiwania się platformą e-learningu MRA, systemu oceniania i oczekiwanych efektów nauczania
  2. Czym są archiwa rodzinne i czym różnią się od innych archiwów
  3. W jaki sposób zbudować strukturę archiwum i dlaczego jest ona ważna
  4. Jak zadecydować co zachować, a co wybrakować; dlaczego nie zachowujemy wszystkich informacji, które posiadamy
  5. Przechowywanie archiwaliów: Jak obsługiwać, pakować i przechowywać tradycyjne archiwalia rodzinne aby zapewnić im przechowanie dla przyszłych pokoleń\
  6. Zarządzanie archiwami cyfrowymi: Jak tworzyć, zapisywać, gromadzić i przechowywać archiwa rodzinne w formie cyfrowej
  7. Cyfryzacja archiwów rodzinnych: Dlaczego i jak digitalizować archiwa rodzinne
  8. Jak zarządzać archiwum rodzinnym – plan
  9. Podsumowanie, wnioski i porady w sprawie kolejnych kroków

Kurs w całości trwa 6 godzin i uczestnik ma, od chwili rozpoczęcia, 3 miesiące na jego ukończenie. Certyfikat wydawany jest po ukończeniu testów z 60% wynikiem pozytywnym.Koszt kursu 50 EUR.

Strona kursu – język francuskiangielski

oprac Adam Baniecki
AP Wrocłąw O/Bolesławiec