ROSJA: 40 lat po Letnich Igrzyskach Olimpijskich – Moskwa 1980

Na stronie www Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historii Współczesnej (Российский государственный архив новейшей истории) – RGANI prezentowana jest wirtualna wystawa archiwalna z okazji 40. rocznicy XXII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Moskwie w 1980 roku.
Igrzyska olimpijskie w Moskwie były pierwszymi w historii tak dużymi zawodami sportowymi, które organizowano w państwie socjalistycznym. Kontrola nad przygotowaniami do nich odbywała się w ZSRR na najwyższym szczeblu państwowym i partyjnym, sportowe zmagania przykuwały uwagę całego świata, a same igrzyska znalazły się w centrum zaciekłej konfrontacji politycznej, czego efektem był ich bojkot przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników.
RGANI przechowuje bardzo wiele materiałów archiwalnych dotyczących przygotowania, organizacji i przeprowadzenia igrzysk. Do zaprezentowania na wirtualnej wystawie pracownicy RGANI wybrali dokumenty, które najpełniej i najdobitniej charakteryzują ówczesne wydarzenia. Wśród prezentowanych na wystawie materiałów jest wiele takich, które zostały odtajnione i udostępnione badaczom stosunkowo niedawno (w szczególności regularnie opracowywane raporty Centrum Informacyjnego KGB ZSRR „Olimpiada-80”, które były przesyłane władzom kraju i dawały pełen obraz wydarzeń, które miały miejsce w Moskwie).

Każdy z rozdziałów wystawy poprzedzony jest krótkim wstępem i informacją o mało znanych faktach związanych z Igrzyskami Olimpijskimi, uzupełniającymi prezentowane dokumenty.
Ekspozycja zawiera również dwa krótkie filmy, które pozwalają zanurzyć się w świat moskiewskich igrzysk olimpijskich w 1980 roku.

Więcej: Виртуальная выставка документов из фондов РГАНИ, посвященная 40-летию проведения в Москве XXII летних Олимпийских игр

Олимпиаде-80 – 40 лет! Документы свидетельствуют и повествуют…

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Wrocław O/Jelenia Góra