NIEMCY: Co dalej z Archiwum Miejskim w Monachium?

Status Archiwum Miejskiego w Monachium, największego archiwum miejskiego w Niemczech, nadal pozostaje nierozstrzygnięte. Powodem tej sytuacji jest konflikt jaki powstał na tle nowatorskiego i mocno dyskusyjnego pomysłu koalicji Zielonych i SPD zarządzającej  miastem, a środowiskiem archiwalnym w samej Bawarii i Niemczech w sprawie  scentralizowania wszystkich instytucji związanych z upamiętnieniem historii miasta w Instytucie Historii Miasta. Swoje krytyczne stanowisko w tej sprawie określiło również Stowarzyszenie Archiwistów Niemieckich.O sprawie pisaliśmy już na łamach ArchNetu – Ciekawy przypadek Archiwum Miejskiego w Monachium. Spór o istotę zadań archiwum – Zieloni a sprawy archiwalne.
W najnowszym wydaniu z 17 sierpnia 2020 r. Süddeutsche Zeitung (SZ) informuje o wciąż nieobsadzonym stanowisku kierowniczym w Archiwum Miejskim w Monachium. Po przejściu na emeryturę poprzedniego archiwisty miejskiego dr. Michaela Stephana  1 maja 2020 r. Rada Miejska Monachium nie była w stanie uzgodnić żadnego kandydata na wakujące do dziś stanowisko.

Z punktu widzenia dr. Michaela Stephena największym archiwum miejskim w Niemczech grozi utrata niezależności,  ponieważ Partia Zielonych w radzie miasta stoi na stanowisku aby przenieść archiwum miejskie bezpośrednio podlegającej burmistrzowi miasta (Dienststelle des Direktoriums), do wydziału kultury. W porozumieniu koalicyjnym Zielono-Czerwonych  w rozdziale poświęconym kulturze, kwestie archiwum miejskiego potraktowano bardzo krotko w ostatniej części porozumienia. Stwierdzono tam: „Archiwum miejskie będzie dalej rozbudowywane jako część Instytut Historii Miasta i będzie zlokalizowane w Wydziale Kultury, gdzie będzie związane z obszarem historii miasta i ściśle powiązane z Muzeum Miejskim, Muzeum Żydowskim i NSDAP”.

Więcej: SZ – Archivare fürchten um Unabhängigkeit

oprac. Jolanta Leśniewska
AP w Płocku/O Kutno