WŁOCHY: Vademecum o postępowaniu z dokumentacją mówioną (oralną)

Włoska Naczelna Dyrekcja Archiwów (La Direzione generale per gli archivi) poinformowała o dobiegających końca pracach grupy roboczej, której zadaniem jest przygotowanie wytycznych dla zespołów zajmujących się historią mówioną (oralną). Zespół ukonstytuował  się 20 maja 2019 r., prace końcowe mają być zaprezentowane publicznie 27 października 2020r. Prace zespołu zorganizowała i koordynują Silvia Calamai (wykładowca Associazione italiana scienze della voce) oraz Alessandro Casellato prezes Włoskiego Stowarzyszenia Historii Mówionej (Associazione italiana di storia orale) i Maria Francesca Stamuli (zajmująca się a Nadintendenturze Archiwalnej I bibliograficznej Toskanii ochroną dokumentacji audio i audiovideo. W skład grupy roboczej wchodzili także przedstawiciele instytucji, organizacji i stowarzyszeń naukowych pracujących z dokumentacją dźwiękową i audiowuzualną.

Vademecum ma podjąć próbę odpowiedzi na pytania podstawowe takie jak: w jaki sposób zbierać świadectwa mówione. Jak je organizować, opisywać i przechowywać. Vademecum zmierzy się z problemami dotyczącymi tworzenia, zarządzania, ewidencjonowania, publikacji, konserwacji, wtórnego wykorzystania zespołów zawierających dokumentacją audio.

Wytyczne będą zaprezentowane online, co powinno pozwolić zapoznać się z nimi także polskim specjalistom.

Więcej: DGA- Gruppo di lavoro sulle linee guida per le fonti orali | Un Vademecum
Oprac: Adam Baniecki
AP Wrocław O/Bolesławiec