ROSJA: Wyższe kary za naruszenie zasad i warunków przechowywania dokumentów

Federalna Agencja Archiwalna informuje, że 26 października 2020 r. weszła w życie ustawa federalna z dnia 15 października 2020 r. Nr 341-FZ „O zmianie art. 13.20 Kodeksu wykroczeń administracyjnych Federacji Rosyjskiej”. Ustawa zmienia artykuł Kodeksu dotyczący „naruszenie zasad przechowywania, kompletowania, księgowania lub korzystania z dokumentów archiwalnych”. W myśl zmienionych przepisów, kary za naruszenie zasad i warunków przechowywania dokumentów w jednostkach organizacyjnych zostały zwiększone 10-krotnie. Wcześniej urzędnicy byli już ostrzegani lub karani za te naruszenia, ale wymierzane kary pieniężne miały wysokość od 300 do 500 rubli. Nowa ustawa podwyższyła 10-krotnie wysokość kar dla archiwistów i szefów organizacji – do 3-5 tys. rubli (od ok. 144 do 240 zł); w przypadku osób prawnych nakładana jest obecnie grzywna w wysokości od 5 do 10 tysięcy rubli (od ok. 240 do 480 zł). Przepis nie dotyczy naruszenia wymogów prawa dotyczących przechowywania dokumentów i informacji zawartych w systemach informatycznych – kary będą wymierzane za naruszanie przepisów  przechowywania danych w szafach na dokumenty, sejfach i komputerach firm. Nowe prawo ma służyć potrzebom obywateli. Powszechnie wiadomo, że nie wszyscy pracownicy działów personalnych i księgowych przekazują na czas do archiwum dokumenty, które pracownicy oddają do przechowywania w trakcie swego zatrudnienia. W przypadku utraty lub zniszczenia nakazów zatrudnienia i oświadczeń o zwolnieniu lub wynagrodzeniu, obywatel może mieć trudności z ubieganiem się o emeryturę.

Zmianę art. 13.20 kodeksu administracyjnego zaproponowała Rada Państwa Republiki Tatarstanu. W nocie wyjaśniającej wskazano na fakt, że w Tatarstanie stwierdzono brak informacji o miejscu przechowywania dokumentacji z 1061 instytucji, której poszukiwali obywatele, ale lokalizacja dokumentów nie była znana. Zwrócono tez uwagę na systematycznie pojawiające się informacje o przypadkach niekontrolowanego niszczenia dokumentów, a także o porzuconych archiwach.

Więcej:

Федеральное архивное агентство информирует

oprac. Edyta Łaborewicz
AP we Wrocławiu O/Legnica