MRA: Zmarł dr Charles Kecskemeti wieloletni Sekretarz Generalny MRA

Międzynarodowa Rada Archiwów poinformowała o śmierci dr Karla Kecskemeti, wieloletniego sekretarza generalnego MRA, związanego z pracami na jej rzecz od 1962 r.
Dr Karl Kecskemeti urodził się na  Węgrzech w 1933 r. Do Francji przybył jako uchodźca polityczny po wydarzeniach węgierskich pięćdziesiątego szóstego roku i już rok później rozpoczął pracę w archiwach państwowych. Współpracuował , z późniejszym Dyrektorem Naczelnym Archiwów Francji, Jean Favier. Bardzo szybko związał się z Międzynarodową Radą Archiwów i jej paryskim biurem piastując od 1962 r. stanowisko najpierw sekretarza, potem Sekretarza Wykonawczego (1969 – 1988) oraz Dyrektora Wykonawczego i Sekretarza Generalnego (1992 – 1999). Miał olbrzymi wpływ na międzynarodową archiwistykę. Bronił wartości podstawowych dla archiwistów i archiwów takich jak istotna rola archiwów jako platformy dla wzmacniania dialogu międzynarodowego podczas trudnych okresów w polityce międzynarodowej. Był renomowanym historykiem, któremu zachodni świat wiele zawdzięcza w zakresie zrozumienia współczesnej historii Węgier. Pozostawił także po sobie spuściznę dotyczącą archiwów i teorii archiwistyki.

Ostatnią jego poważną pracą z zakresu teorii archiwistyki napisaną ze współautorem jest:
Charles Kecskeméti et Lajos Körmendy, Les Écrits s’envolent. La problématique de la conservation des archives papier et numériques (Pisma ulatują. problematyka przechowywania archiwów papierowych i cyfrowych), Lausanne : Éditions Favre, 2014. – 208 p. ISBN 978-2-8289-1425-7.
Na łamach  Matériaux pour l’histoire de notre temps 2006/3 (N° 83), pages 23 à 28, publikowany jest w całości niezwykle interesujący tekst Charla Kescemeti: Morphologie et mécanismes d’une révolution : Budapest 1956.(Morfologia i mechanizmy rewolucji. Budapeszt 1956).

Dr Charles Kecskemeti zmarł 4 kwietnia 2021 r.

Źródła:

ICA: En mémoire du Dr Charles Kecskemeti

CAIRN.INFO

Istshs correspondants

UNESCO Archives AtoM Catalogue Kecskemeti

oprac. Adam Baniecki

AP Wrocław O/Bolesławiec