UKRAINA: Wystawa on-line „Czarnobyl – 35 lat pamięci”

W nocy z 25 na 26 kwietnia 1986 roku, w wyniku awarii w reaktorze Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej, doszło do wybuchu wodoru, pożaru oraz rozprzestrzenienia się substancji promieniotwórczych. Była to największa katastrofa w historii energetyki jądrowej i jedna z największych katastrof przemysłowych XX wieku. 26 kwietnia 2021 r. przypada jej 35 rocznica. Archiwalna wystawa on-line przygotowana przez ukraińskie archiwa państwowe: obwodów kijowskiego i żytomierskiego, Centralne Państwowe Archiwum Stowarzyszeń Publicznych Ukrainy oraz Centralne Państwowe Archiwum Filmowe i Fotograficzne Ukrainy im. Pszenicznego, składa się z dokumentalnych zdjęć ze Strefy Wykluczenia wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej (ukr. Зона відчуження Чорнобильської АЭС), protokołów posiedzeń Komunistycznej Partii Ukrainy, raportów i relacji członków partii i kierownictwa Elektrowni po awarii, fotografii i innej dokumentacji likwidatorów wypadku, a także z listów i telegramów osób, które ofiarowały pomoc ofiarom katastrofy.

Szef Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy Anatolij Chromow: „Zbiór dokumentów związanych z awarią w Czarnobylu kompleksowo odzwierciedla przyczyny, przebieg i konsekwencje największej katastrofy XX wieku spowodowanej przez człowieka, która stała się poważną próbą nie tylko dla Ukrainy. Totalitarny system sowiecki ukrywał prawdę o tej tragedii, dokumenty o niej były utajnione. Na niepodległej Ukrainie klauzule tajności zostały usunięte, dokumenty są dostępne do badań i częściowo opublikowane, a 30 października 2017 r., decyzją Sekretariatu UNESCO, zbiór dokumentów „Dziedzictwo dokumentalne związane z awarią w Czarnobylu” został wpisany do Międzynarodowego Rejestru Programu UNESCO Pamięć Świata. Głównym celem Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy, dla pamięci i przyszłych pokoleń, jest przybliżenie światu prawdy o katastrofie w Czarnobylu, niebezpieczeństwie promieniowania i czynniku ludzkim, który odegrał znaczącą rolę w tragedii i jej konsekwencjach, oraz stworzenie elektronicznego zasobu dokumentów dostępnego dla naukowców w Internecie”.

Więcej: Чорнобиль: 35 років пам’яті. Документальна виставка

oprac:
Edyta Łaborewicz
AP Wrocław O/Legnica