EUROPA: Wykład dra Dietera Schlenkera „Archives of International Organizations”

W dniu 18 maja 2021 roku, z inicjatywy dr Doroty Drzewieckiej, zastępcy dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Sekcji Archiwistyki Studenckiego Koła Naukowego Instytutu Historii i Archiwistyki, odbyło się zdalne spotkanie z doktorem Dieterem Schlenkerem, Dyrektorem Archiwum Historycznego Unii Europejskiej w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji.
Spotkanie zainaugurował dr hab. prof. UP Łukasz Sroka, Przewodniczący Rady Dyscypliny Historia, który przedstawił oraz przywitał naszego gościa. Po tym studenci oraz pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie mieli okazję wysłuchać wykładu dra Dietera Schlenkera pt. „Archives of International Organizations”. Wykładowca przedstawił najważniejsze aspekty funkcjonowania archiwów organizacji międzynarodowych, a także zwrócił uwagę na problemy i wyzwania, z jakimi instytucje te muszą się zmagać. Wiele z nich wynika z faktu, że członkami tych organizacji są osoby pochodzące z różnych krajów, o różnej historii i systemach prawnych.

Poruszone zostały kwestie związane zarówno z organizacją tego typu archiwów, jak i ich codziennymi zadaniami. Szczególnie ważnym dla studentów archiwistyki, było określenie umiejętności i cech pożądanych u przyszłych pracowników archiwów międzynarodowych. Po wysłuchaniu wykładu, uczestnicy mieli możliwość zadania pytań prelegentowi (pytania dotyczyły m.in. możliwości odbywania stażu w tego typu archiwach). Dr Schlenker zapowiedział także swój referat, który zostanie wygłoszony w trakcie organizowanej przez Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie i Archiwum Narodowe w Krakowie konferencji „Archiwa ponadnarodowe. Wspólne dziedzictwo – różne rozwiązania”, która odbędzie się w Krakowie w dn. 16-17 września 2021 r. (https://apn.up.krakow.pl).

Katarzyna Bednarz
(Studentka I roku II stopnia studiów Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo,
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)