BIAŁORUŚ: Wystawa z okazji 70. rocznicy seryjnej produkcji motocykla M1A „Mińsk”

Białoruskie Państwowe Archiwum Dokumentacji Naukowo-Technicznej w Mińsku zamieściło na swej stronie internetowej wirtualną wystawę poświęconą 70. rocznicy rozpoczęcia produkcji pierwszego seryjnego białoruskiego motocykla M1A „Mińsk”. Zaprezentowana w ramach wystawy dokumentacja projektowa pochodząca z zespołu archiwalnego „Mińska Fabryka Motocykli i Rowerów” ilustruje rozwój białoruskiego przemysłu motocyklowego w latach 50.-70. XX w.
Produkcja motocykli w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej została zorganizowana na początku lat 50. XX w., jednak cala historia rozpoczęła się 7 lipca 1945 r., kiedy Ludowemu Komisariatowi Budowy Maszyn Średnich, na lokalizację fabryki rowerów, został przekazany budynek Mińskiej Fabryki Armatury. Maszyny i urządzenia potrzebne do produkcji rowerów zostały przywiezione, „w ramach reperacji”, z niemieckiego zakładu Brannebor, z Huffel w południowej Brandenburgii, produkującego rowery od 1893 roku. Natomiast sprzęt i możliwości techniczne do produkcji motocykla Związek Sowiecki pozyskał również w roku 1945, przejmując z kolei zdemontowane wyposażenie niemieckiego zakładu DKW (Dampfkraftwagen) w Zschopau w Saksonii, będącego wówczas jedną z największych fabryk motocykli w Europie.
Nowy etap w historii fabryki rowerów w Mińsku rozpoczął się w 1951 r., gdy zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Przemysłu Motoryzacyjnego ZSRR z dnia 12 lipca 1951 r., przekazano z Moskwy zdemontowany sprzęt i zestawy montażowe motocykla M1A z fabryki motocykli DKW w Zschopau. Wraz z rozpoczęciem produkcji motocykli, zmieniono nazwę zakładu na Miński Zakład Przemysłu Motocyklowego i Rowerowego.

oprac. Edyta Łaborewicz
AP we Wrocławiu O/Legnica