POLSKA: Jelenia Góra – wręczenie medalu „Amicus archivi”

Dnia 30 września 2021 r., z okazji Dnia Archiwisty, Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddziału Archiwum w Jeleniej Górze, już po raz drugi wręczyło medalem pamiątkowym „Amicus archivi”. Odbyło się to w sali rajców jeleniogórskiego ratusza, podczas zorganizowanej tu przez Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” z Wrocławia i jeleniogórskie Archiwum Państwowe sesji popularnonaukowej nt. ludności żydowskiej w regionie w XIX i XX w.
Rok temu, obchodząc 75-lecie działalności polskich archiwów historycznych w Jeleniej Górze, tutejsze archiwum państwowe postanowiło ustanowić medal, którym mogłoby honorować osoby i instytucje w regionie szczególnie zasłużone dla ratowania dziedzictwa archiwalnego i dla działalności samego Archiwum. Medal, ten w roku ubiegłym otrzymał Stanisław Firszt, wieloletni dyrektor Muzeum Karkonoskiego, a potem Przyrodniczego w Jeleniej Górze, który od 30 lat współpracował z tutejszymi archiwistami, służąc im bezcenną pomocą merytoryczną, ale i nierzadko wsparciem technicznym, zwłaszcza przy organizacji wystaw. Przyczynił się też do zabezpieczenia i przekazał do państwowych zbiorów archiwalnych niezwykle ciekawe spuścizny dwóch najbardziej znanych karkonoskich przewodników: Tadeusza Stecia i Mieczysława Holza, jak również kilku zbiorów instytucji publicznych, w tym społecznych.

W tym roku laureatką medalu została Pani Regina Chrześcijańska – właściciel firmy wydawniczo-poligraficznej „AdRem” z Jeleniej Góry, która od blisko 25 lat jest prawdziwym PRZYJACIELEM Oddziału Archiwum w Jeleniej Górze, współpracując z nim zarówno jako właściciel firmy, jak i jako osoba prywatna, wspierając różnorodne działania promocyjne swą radą, pomocą techniczną (projekty zaproszeń, plakatów, oprawa graficzna prezentacji itp.), a nierzadko również materialną, co objawiało się przy organizacji wystaw, spotkań edukacyjnych, konferencji naukowych, a zwłaszcza podczas przygotowań różnorodnych publikacji (niekoniecznie jako późniejszy ich realizator/drukarz) oraz w wielu innych działaniach. Przez lata przyczyniała się do pozyskiwania dla Archiwum wielu regionalnych i często rzadkich publikacji, pochodzących z różnych oficyn krajowych. Zaś w ostatnim roku wzbogaciła tutejsze zbiory niemal kompletem książek wydawanych w swojej firmie. Jest też niestrudzoną propagatorką wszelkich działań tutejszego archiwum.
Decyzja o wyborze osoby uhonorowanej medalem zapada zawsze w trakcie dyskusji prowadzonej w pełnym gronie pracowników Archiwum Państwowego Oddział w Jeleniej Górze i musi być jednomyślna. Medal ten, będący skromnym wyrazem pamięci, jak i wdzięczności, jest najwyższym i jedynym jak dotąd materialnym podziękowaniem tutejszego grona archiwistów państwowych dla tych, którzy przyczynili się do zachowania dziedzictwa narodowego w regionie. Należy wierzyć, iż dla osób tych będzie cennym wyróżnieniem i przyczyni się do ściślejszego powiązania miejscowego społeczeństwa z tutejszym archiwum państwowym.

oprac. Ivo Łaborewicz
Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Oddział w Jeleniej Górze