CZECHY: Konferencja o danych osobowych w archiwach

Dnia 9 listopada 2021 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Dane osobowe w archiwach: prywatność i otwartość w dobie informatyzacji”, zorganizowana przez Okręgowe Archiwum Państwowe w Pradze i Archiwum Narodowe w Pradze. Relacja z tego wydarzenia została udostępniona na stronach tej ostatniej instytucji.
Uczestnicy konferencji zmierzyli się z problemami, jakie przyniósł obecny rozwój społeczeństwa informacyjnego, w połączeniu z nowo nabytą wolnością. Związane są one z uregulowaniem kolizji praw obywatelskich – prawa do wiedzy, wolności badań naukowych, prawa do informacji o działaniach instytucji państwowych, ale także praw osobistych, prywatności, prawa obywateli do informacji, samostanowienia. Archiwa, które przechowują przede wszystkim dokumenty powstałe w wyniku działalności instytucji państwowych, muszą dokonywać trudnych ocen dotyczących konfliktów pomiędzy uzasadnioną ochroną interesów prywatnych a publicznych. Co więcej, konflikt ten wpływa na cały cykl życia dokumentu i zwiększa wymagania dotyczące przechowywania informacji przez twórców, ich odbioru, przetwarzania, jak i publicznego do nich dostępu. Ponadto oczekiwania badaczy są bardzo zróżnicowane, począwszy od badań naukowych, poprzez kontrolę obywatelską władzy publicznej, aż po komercjalizację danych wydobywanych maszynowo w kontekście ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.

Celem konferencji było otwarcie się na te i inne zagadnienia oraz przyjrzenie się najnowszym osiągnięciom w tych dziedzinach, a także i nie mniej ważne, rozważenie możliwości zmian legislacyjnych w zakresie ochrony danych osobowych, praw osobistych i prywatności w archiwach. Konferencja została zrealizowana w ramach projektu badawczego Security Research of the Czech Republic 2015-2022 (BV III / 1 VS) „Analiza danych osobowych w archiwach” (kod: VI20192022125), który zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej Republika.
Podczas konferencji wygłoszono następujące referaty:
– „Ochrona danych osobowych i prawa osobiste w archiwach w perspektywie międzynarodowej i czeskiej” – Mikuláš Čtvrtník, Okręgowe Archiwum Państwowe w Pradze i Karolína Šimůnková, Archiwum Narodowe w Pradze;
– „Prywatność w archiwach z perspektywy praw człowieka: zasady, przypadki, problemy” – Antoon de Baets, Uniwersytet w Groningen, Holandia.
– „Dane osobowe w archiwach: nowe wyzwania i rozwiązania na poziomie krajowym i europejskim” – Giulia Barrera, Agencja Nadzoru Archiwalnego i Bibliograficznego w Kalabrii, Włochy, Clemens Rehm, Landesarchiv Baden-Württemberg, Niemcy, Iván Székely, Vera and Donald Blinken Open Society Archives at Central European University, Węgry;
– „Dane osobowe w archiwach: spojrzenie poza horyzont” – Tomáš Lechner, Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze, Josef Prokeš, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Jan Vobořil, Iuridicum Remedium;
– „Metodyka udostępniania materiałów archiwalnych zawierających dane osobowe” – Markéta Munková, Okręgowe Archiwum Państwowe w Pradze, Karolína Šimůnková, Archiwum Narodowe, Jiří Úlovec, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Więcej:

Národní archiv:„Osobní údaje v archivech: soukromí a otevřenost v informačním věku“

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Wrocław O/Jeleniej Góra

Czechy. Konferencja o danych osobowych w archiwach

Dnia 9 listopada 2021 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Dane osobowe w archiwach: prywatność i otwartość w dobie informatyzacji”, zorganizowana przez Okręgowe Archiwum Państwowe w Pradze i Archiwum Narodowe w Pradze. Relacja z tego wydarzenia została udostępniona na stronach tej ostatniej instytucji (https://www.nacr.cz/konference-a-seminare/osobni-udaje-v-archivech).

Uczestnicy konferencji zmierzyli się z problemami, jakie przyniósł obecny rozwój społeczeństwa informacyjnego, w połączeniu z nowo nabytą wolnością. Związane są one z uregulowaniem kolizji praw obywatelskich – prawa do wiedzy, wolności badań naukowych, prawa do informacji o działaniach instytucji państwowych, ale także praw osobistych, prywatności, prawa obywateli do informacji, samostanowienia. Archiwa, które przechowują przede wszystkim dokumenty powstałe w wyniku działalności instytucji państwowych, muszą dokonywać trudnych ocen dotyczących konfliktów pomiędzy uzasadnioną ochroną interesów prywatnych a publicznych. Co więcej, konflikt ten wpływa na cały cykl życia dokumentu i zwiększa wymagania dotyczące przechowywania informacji przez twórców, ich odbioru, przetwarzania, jak i publicznego do nich dostępu. Ponadto oczekiwania badaczy są bardzo zróżnicowane, począwszy od badań naukowych, poprzez kontrolę obywatelską władzy publicznej, aż po komercjalizację danych wydobywanych maszynowo w kontekście ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.

Celem konferencji było otwarcie się na te i inne zagadnienia oraz przyjrzenie się najnowszym osiągnięciom w tych dziedzinach, a także i nie mniej ważne, rozważenie możliwości zmian legislacyjnych w zakresie ochrony danych osobowych, praw osobistych i prywatności w archiwach. Konferencja została zrealizowana w ramach projektu badawczego Security Research of the Czech Republic 2015-2022 (BV III / 1 VS) „Analiza danych osobowych w archiwach” (kod: VI20192022125), który zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej Republika.

Podczas konferencji wygłoszono następujące referaty:

– „Ochrona danych osobowych i prawa osobiste w archiwach w perspektywie międzynarodowej i czeskiej” – Mikuláš Čtvrtník, Okręgowe Archiwum Państwowe w Pradze i Karolína Šimůnková, Archiwum Narodowe w Pradze;

– „Prywatność w archiwach z perspektywy praw człowieka: zasady, przypadki, problemy” – Antoon de Baets, Uniwersytet w Groningen, Holandia.

– „Dane osobowe w archiwach: nowe wyzwania i rozwiązania na poziomie krajowym i europejskim” – Giulia Barrera, Agencja Nadzoru Archiwalnego i Bibliograficznego w Kalabrii, Włochy, Clemens Rehm, Landesarchiv Baden-Württemberg, Niemcy, Iván Székely, Vera and Donald Blinken Open Society Archives at Central European University, Węgry;

– „Dane osobowe w archiwach: spojrzenie poza horyzont” – Tomáš Lechner, Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze, Josef Prokeš, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Jan Vobořil, Iuridicum Remedium;

– „Metodyka udostępniania materiałów archiwalnych zawierających dane osobowe” – Markéta Munková, Okręgowe Archiwum Państwowe w Pradze, Karolína Šimůnková, Archiwum Narodowe, Jiří Úlovec, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

oprac. Ivo Łaborewicz

AP Wrocław Oddział w Jeleniej Górze