Szwajcaria: Cyfrowa strategia Archiwum Federalnego do 2025 r.

Decyzje rządu federalnego mają potencjalnie poważne konsekwencje dla obywateli Szwajcarii. Opinia publiczna jest bardziej niż kiedykolwiek zainteresowana zrozumieniem, w jaki sposób działa i jak podejmowane są decyzje  w szwajcarskim parlamencie – pokazał to m.in. pandemiczny rok 2020.Kluczowy wkład w zachowanie dokumentacji pokazującej mechanizmy władzy (te oficjalne)  ma Szwajcarskie Archiwum Federalne (Schweizerische Bundesarchiv – BAR), którego zasoby mają służyć przyszłym pokoleniom do zrozumienia przeszłości. Dokumenty w archiwum federalnym są podstawą do długoterminowej weryfikacji działań państwa. To więc zasób archiwalny BAR stanowi podstawę – do opartej na faktach i dokumentach – debaty w demokratycznym społeczeństwie. W przypadku Szwajcarii Bundesarchiv jest jedynym archiwum gromadzącym całość dokumentacji federacji/państwa szwajcarskiego i nie ma w tej strukturze miejsca na jakiekolwiek archiwa wyodrębnione.
Dzięki swojej strategii na lata 2021-2025 BAR konsekwentnie kontynuuje ścieżkę rozwoju archiwum cyfrowego. Po skoncentrowaniu się w ciągu ostatnich 5 lat na dostępie online do zasobu archiwalnego, obecna strategia kładzie większy nacisk na elektroniczne przejmowanie  i archiwizację. SFA zastępuje dwa podstawowe systemy archiwizacji cyfrowej po ponad 10 latach działania i dalej rozwija rozwiązania do systemy archiwizacji cyfrowej. Jednocześnie optymalizuje dostęp do nowych ofert, aby w wkrótce móc realizować wszystkie zamówienia online.

Strategia 2021-2025 podzielona jest na pięć następujących pól działania.
1. Ukierunkowanie na  archiwum cyfrowe
BAR jest konsekwentnie nastawiony na zmianę cyfrową. Stale będzie  automatyzować swoje standardowe procesy, jednocześnie skupiając się na korzyściach klienta.

2. Współpraca w transformacji cyfrowej
BAR będzie  aktywnie kształtować transformację cyfrową w administracji federalnej i wraz ze swoimi partnerami będzie dbało o to, aby archiwizacja była uwzględniana na wczesnym etapie i zabezpieczona w perspektywie długoterminowej.

3. Bezpieczna i spójna archiwizacja informacji
BAR archiwizuje wszystkie informacje istotne dla polityki państwa, co zapewni łatwe dostarczanie danych cyfrowych i sprawi, że systemy archiwizacji cyfrowej będą dostosowane do przyszłości.

4.Dostęp online do informacji
Do 2025 r. BAR ustanowi dostęp online do zarchiwizowanych informacji niezależnie od czasu i miejsca jako standard.

5. Dalszy rozwój organizacji BAR
BAR będzie ewoluować z myślą o transformacji cyfrowej i kształtowaniu tego procesu w sposób partycypacyjny. Pracownicy i menedżerowie mają rozwijać swoje umiejętności i wzmacniać współpracę międzywydziałową.

W całej strategii na lata 2021-2025 potrzeby klientów BAR będą w centrum
uwagi. Archiwum chce zapewnić sobie możliwość dalszego funkcjonowania na rynku
cyfrowej informacji, archiwizować w ten sposób wszystkie informacje ważne dla polityki państwa i zapewnić społeczeństwu oraz administracji najprostszy i najbardziej przyjazny dostęp do tych informacji. Wreszcie, jako archiwum państwa federalnego, BAR jest również zobowiązany do zapewnienia innowacji i wyznaczania kierunków działania w archiwach kantonalnych.

Więcej:

Schweizerisches Bundesarchiv: Strategie 2021 – 2025

Jolanta Leśniewska
AP Płock O/Kutno