UKRAINA: Tajne archiwa ZSRR na Ukrainie otwarte, w Rosji nadal utajnione

Szef Państwowych Archiwów Ukrainy (Укрдержархіву) Anatolij Chromow, w dniu 5 sierpnia 2022 r. wziął udział w programie Radia Ukraińskiego, poświęconego uczczeniu pamięci ofiar Wielkiego Terroru stalinowskiego z lat 1937-1938, który był przyczyną największej ilość ofiar śmiertelnych wśród niewinnej ludności. Mówiąc o dostępności tych dokumentów w archiwach Ukrainy i zamknięciu dostępu do nich w Federacji Rosyjskiej, podkreślił, że dziś Ukraina jest jednym z najbardziej otwartych pod tym względem krajów Europy Środkowo-Wschodniej, gdyż dostęp do archiwów byłego KGB nie wymaga od obywateli udowadniania pokrewieństwa z represjonowanymi i pozwala na swobodne badanie szerokiego wachlarza dokumentów zachowanych na Ukrainie. Na dziś, informacje o 92 835 ofiarach represji politycznych na Ukrainie są już dostępne na portalu Укрдержархіву w bazie danych „Українськиймартиролог ХХ cт.” („Ukraińska Martyrologia XX w.”), która jest na bieżąco aktualizowana.

W przeciwieństwie do Ukrainy i krajów bałtyckich, dostęp do dokumentów dotyczących ofiar represji stalinowskich w państwie-agresorze – Federacji Rosyjskiej i Republice Serbii – jest ograniczony. Jak mówi Anatolij Chromov, „w Rosji wynaleźli know-how: zgodnie z decyzją sądu odmawiają nawet informowania badaczy o dacie odtajnienia tajnych dokumentów. Historycy nie wiedzą, kiedy te informacje zostaną ujawnione…Federacja Rosyjska uznaje tajemnice ZSRR za tajemnice państwowe współczesnego kraju”.

Płne nagranie wypowiedzi Anatolija Chromova: „РФ визнає секрети СРСР державною таємницею сучасної країни”, — голова Державної архівної служби Хромов

Więcej:

Секретні архіви СРСР в Україні відкриті, а в росії – державна таємниця

Baza daych materiałów KGB: «Український мартиролог XX ст.»

oprac:

Edyta Łaborewicz
AP Wrocław O/Legnica