CZECH:. Warsztaty: Aktualne problemy czeskiej archiwistyki

Czeskie Stowarzyszenie Archiwalne, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu w Hradcu Kralove oraz Departament Administracji Archiwów i Zarządzania Dokumentacją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Czech organizują warsztaty zawodowe na temat „Aktualne problemy czeskiej archiwistyki”, które odbędą się 2 grudnia 2022 r. w siedzibie Uniwersytetu w Hradcu Kralove.
W planach warsztatów przewidziano trzy bloki tematyczne, których czas trwania przewidziano na ok. 1,5 godziny. Na rozpoczęcie każdego z nich przedstawione zostaną referaty wybranych fachowców, po czym nastąpi dyskusja. Treść tych wystąpień planuje się opublikować w „Archivním časopise”.

Wstępny projekt programu warsztatów przedstawia się następująco:

Godz. 9:00–10:30, panel nr I „Wizja archiwum na XXI wiek”. Wystąpienie trzech prelegentów: Daniela Doležala (Departament Administracji Archiwalnej i Zarządzania Dokumentacją MSW), Davida Valůška (Powiatowe Archiwum Państwowe w Zlinie), Stanislava Bárty (Instytut Archiwów i Nauk Pomocniczych Historii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Masaryka w Brnie), na temat: „Funkcja i pozycja społeczna archiwum jako instytucji pamięci”. Moderatorem dyskusji po wystąpieniach będzie Milan Vojáček (Archiwum Narodowe w Pradze).
Godz. 11:00–12:30, panel nr II. Archiwa i ich odniesienia do społeczeństwa „Czeski archiwalny krajobraz pełen gór”. Referentami będą: Jana Vojtíšková (Instytut Historii, Wydział Filozoficznego, Uniwersytet w Hradcu Králové), Tomáš Vilímek (Instytut Historii Najnowszej Akademii Nauk Republiki Czeskiej), Magdalena Hladká (Fundacja willi Zikmunda). Moderatorem późniejszej dyskusji będzie Jan Mareš (Okręgowe Archiwum Państwowe w Louny).
Godz. 13:30–15:00, panel nr III Ruina kontra wydajność? „Jaka głębokość opisu ma sens, a co już jest stratą czasu?”. Referować będą: Michaela Zemánková (Powiatowe Archiwum Państwowe w Vyškovie z siedzibą w Sławkowie koło Brna), Tomáš Hunčovský (Powiatowe Archiwum Państwowe w Czeskich Budziejowicach), Petr Tesař (Archiwum Ziemskie w Opawie), Radek Pokorný (Okręgowe Archiwum Państwowe w Hradcu Králové). Moderator Jan Edl (Archiwum Okręgowe w Tachowie).
Organizatorzy zwracają się do pragnących wziąć udział w warsztatach o przesyłanie propozycji wystąpień i ich abstraktów, jak również tematów do dyskusji do 25 października 2022 r. na adres mailowy: daniel.dolezal@mvcr.cz. Ilość miejsc ograniczona!

Źródła:

Call for Papers: Aktuální problémy českého archivnictví, 2.12.2022 v Hradci Králové

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY ČESKÉHO ARCHIVNICTVÍ

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Wrocław O/ Jelenia Góra