UKRAINA: Japonia pomaga Centralnemu Państwowemu Archiwum Historycznemu Ukrainy we Lwowie

Unikatowy papier japońskiej firmy Awagami, służący do renowacji starych dokumentów, zostanie bezpłatnie przekazany Ukrainie. Jak poinformował Serhij Korsunskij, ambasador Ukrainy w Japonii: „W japońskiej prowincji Tokushima produkowany jest wyjątkowy papier awagami, którego archiwa na całym świecie używają do restaurowania dokumentów historycznych.Po ten papier ustawia się ogromna kolejka. Na prośbę Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie, zaapelowaliśmy do władz prowincji i kierownictwa firmy o umożliwienie zakupu poza kolejnością 8500 arkuszy tego papieru. Wicegubernator prowincji Tokushima odwiedził dziś ambasadę i poinformował, że materiały te zostaną przekazane Ukrainie bezpłatnie.Jeszcze przed końcem roku pierwsza partia trafi do Polski, a następnie zostanie wysłana do Lwowa”.

Źródło:

Центральний державний історичний архів України, м.Львів отримає унікальний папір awagami

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Wrocław O/Legnica