UKRAINA: Międzynarodowa Rada Archiwów nadal wspiera ukraińskie archiwa

Międzynarodowa Rada Archiwów (International Council on Archives),wraz z Państwową Służbą Archiwalną Ukrainy, przeprowadzą konsultacje z kierownikami archiwów, aby następnie wykorzystać doświadczenia ukraińskich archiwistów w zakresie ochrony dziedzictwa dokumentacyjnego w warunkach działań wojennych i okupacji.W tym roku Międzynarodowa Rada Archiwów zwolniła również Państwową Służbę Archiwalną Ukrainy z opłacania składki członkowskiej za rok 2023. MRA obiecała ukraińskim archiwom pomoc m.in. w dostarczeniu sprzętu do digitalizacji dokumentów.

W liście do szefa archiwów państwowych Ukrainy przewodnicząca (od sierpnia 2022 r.) Międzynarodowej Rady Archiwów Josée Kirps (dyrektor luksemburskich archiwów narodowych) przekazała całemu ukraińskiemu środowisku archiwalnemu życzenia udanego i spokojnego roku. Ze swojej strony Państwowa Służba Archiwalna Ukrainy wyraża głęboką wdzięczność Międzynarodowej Radzie Archiwów za pomoc i zdecydowane stanowisko.

Źródło:
Міжнародна рада архівів продовжує підтримувати та допомагати українським архівам

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Wrocław O/Legnica