NIEMCY: (Nie)Oczekiwana zmiana tytułu niemieckiego kwartalnika: Był ARCHIVAR,jest ARCHIV

Czasopismo „ARCHIVAR. Zeitschrift für Archivwesen” od tego roku będzie ukazywało się pod nowym tytułem jako „ARCHIV. theorie & praxis“Numer 1/2023 (tom 76) ukaże się pod koniec lutego 2023 roku.
Od sierpnia 1947 do 2007 roku czasopismo ukazywało się pod tytułem „Der Archivar. Mitteilungsblatt für deutsches Archivwesen”. Od 2008 roku zmieniło swoja nazwę na „Archivar. Zeitschrift für Archivwesen”.  Jego historia sięga  okresu tuż po zakończeniu II wojny światowej.Wyposażone w licencję brytyjskiego zarządu wojskowego z 14 grudnia 1946 r., pismo w swoim założeniu miało być łącznikiem między archiwami w Niemczech. Archiwum Państwowe w Düsseldorfie i jego ówczesny dyrektor dr Bernhard Vollmer przejęli redakcję na zasadzie powiernictwa. Założone w 1947 roku „Verein deutscher Archivare” (Stowarzyszenie Niemieckich Archiwistów) wyznaczyło to czasopismo jako swój organ wydawniczy. W 1966 roku Minister Kultury kraju związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii powierzył Głównemu Archiwum Państwowemu w Düsseldorfie oficjalne zadanie wydawania czasopisma „Der Archivar”, jako wspólnego organu wszystkich niemieckich archiwów i archiwistów. W tym samym roku „Verein deutscher Archivare” (Stowarzyszenie Niemieckich Archiwistów) w swoim statucie zobowiązało się do publikowania w piśmie informacji o swoim stowarzyszeniu.Czasopismo jest przeznaczone dla konkretnych odbiorców: archiwistów, ale także dla czytelników reprezentującychpokrewne dyscypliny – historyków, bibliotekarzy, urzędników.
Dlaczego pismo o ugruntowanej pozycji i uznanej w Niemczech marce zmienia swoją nazwę? Co jest nie tak z nazwą ARCHIVAR? Przyczyny tej decyzji nie są bynajmniej związane z żadnymi zasadniczymi kwestiami linii czasopisma. Redakcja ARCHIVAR. ogłosiła postanowienie o zmianie nazwy wiosną 2021 roku podporządkowując ją modzie lub też dyktatowi genderowemu, w taki sposób, aby nie dyskryminować płci. W  2007 uznano, iż wyłącznie męska nazwa czasopisma jest już dawno zdezaktualizowana przez rzeczywistość kadrową w archiwach. Jednak w przeciwieństwie do „Verein deutscher Archivare” (Stowarzyszenie Niemieckich Archiwistów), które na 71 Niemieckim Dniu Archiwów w Norymberdze w 2000 roku zmieniło nazwę na „Verband deutscher Archivarinnen und Archivare” (Związek Niemieckich Archiwistek i Archiwistów), między innymi po to, aby oddać sprawiedliwość dużemu udziałowi kobiet w archiwistyce, najważniejsze niemieckie pismo archiwalne, które od 2007 roku nosi podtytuł „Zeitschrift für Archivwesen”, nie poszło za tym przykładem i nie zmieniło nazwy np. na „ARCHIVARIN und ARCHIVAR”. Na krótkiej liście propozycji kolegium redakcyjnego rady doradczej i zarządu VdA – znalazły się: „Zeitschrift für Archivwesen”, który zmieniłby dotychczasowy podtytuł na tytuł główny, oraz „Archivtheorie und -praxis”.
Tak więc po 76 latach zacny ARCHIWAR przekształcony został na ARCHIV, zgodnie  z duchem naszych wspaniałych czasów.

Źródło:

Archive in Nordheim Westfalen

oprac. Jolanta Leśniewska
AP Płock O/Kutno