CHORWACJA: Temat Międzynarodowych Dni Archiwów

Mające już kilkuletnią tradycję obchody Międzynarodowego Dnia, a od jakiegoś czasu Tygodnia Archiwów, są na Świecie coraz popularniejsze. W ich organizację włączają się nie tylko archiwa historyczne oraz – z reguły z nim powiązane – stowarzyszenia archiwalne, ale także inne instytucje kulturalne: państwowe, samorządowe, społeczne i prywatne. Jest więc sposobów świętowania tego dnia wiele, niemal tyle, co ich organizatorów. Pewien porządek w tym zakresie zdecydowali się wprowadzi archiwiści chorwaccy, ustalając temat przewodni najbliższych Dni.
Chorwackie Stowarzyszenie Archiwistów, będące w Chorwacji koordynatorem obchodów Międzynarodowego Tygodnia Archiwów, jakie przypadną w dniach 5-11 czerwca 2023 r., zaproponowały wszystkim archiwom, jak i innym zainteresowanym instytucjom, stowarzyszeniom, osobom prawnym i fizycznym w Republice Chorwacji wspólny temat, a mianowicie: „Dźwięki, obrazy i słowa literackie w archiwach”.

Wszyscy przecież dobrze wiemy, że znajdujące się w archiwach materiały zawierają ślady (dokumenty i inne) pozostawione przez wybitnych plastyków, muzyków, pisarzy, jak i instytucje i stowarzyszenia działające w obszarze sztuki. Ponadto dla wielu twórców przypadają w tym roku rocznice urodzin/śmierci, ważnych wydarzeń w ich twórczość, podobnie liczne instytucje i stowarzyszenia twórcze obchodzą w tym roku swoje rocznice powstania. Istnieją więc liczne okazje i możliwości, z których można wybrać coś ważnego lub ciekawego, co zainteresuje szeroką publiczność.
Chorwackie Stowarzyszenie Archiwistów, na swoich stronach internetowych, podało liczne przykłady osób z bogatego dziedzictwa kulturowego, zarówno z dziedziny muzyki (Blagoje Bersa, Emil Cossetto, Václav Huml, Ivo Lhotka Kalinski, Tereza Kesovija, Božidar Kunc, Pavao Markovac, Rudolf Matz, Vlaho Paljetak, Dora Pejačević, Ivo Robić, Ljubo Stipišić, Radojka Šverko, Ljiljana Molnar Talajić, Milka Trnina, Dunja Vejzović, Alfons Vučer, Vice Vukov), literatury (Milan Begović, Viktor Car Emin, Dragutin Domjanić, Marija Jurić Zagorka, Ivan Goran Kovačić, Josip Kozarac, Miroslav Krleža, Ivan Kušan, Ranko Marinković, Antun Gustav Matoš, August Šenoa, Antun Šoljan, Ratko Zvrko), czy też sztuk pięknych (Federiko Benković, Anton Dominik Fernkorn, Vilko Gecan, Leo Junek, Vjekoslav Karas, Julije Klović, Edo Kovačević, Miroslav Kraljević, Matko Peić, Zlatko Prica, Vilim Svečnjak, Slavko Šohaj, Zlatko Šulentić, Maksimilijan Vanka, Emanuel Vidović).
Stowarzyszanie zachęca, aby każdy organizator Dni Archiwów sam znalazł dla siebie twórcę lub wydarzenie, których chciałby lub może zaprezentować w oparciu o własne zbiory, lub zasoby innych, powiązanych z nami instytucji, czy też osób, z którymi z współpracują.
Międzynarodowa Rada Archiwów (MRA) publikuje stosowny temat i jego logo najczęściej dopiero w kwietniu lub na początku maja, ale chorwaccy archiwiści są przekonani, że zdołają dostosować swój wcześniejszy wybór w tym zakresie, jak i swoją oprawę graficzną, do tego, co zaproponuje MRA. Chorwackie Stowarzyszenie Archiwistów planuje przygotować, a następnie udostępnić zainteresowanym cyfrowy plakat propagujący Międzynarodowy Dzień/Tydzień Archiwów w Chorwacji w 2023 r., jaki będzie można zarówno wdrukować, jak i opublikować w Internecie. Przygotuje również okolicznościową broszurę programową, zawierającą informacje o wszystkich wydarzeniach archiwalnych, jakie zaplanowane zostaną w Chorwacji na ten czas.

Wiecej: Najava teme Međunarodnog dana/tjedna arhiva

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Wrocław O/Jelenia Góra