CZECHY: Wystawa edukacyjna o źródłach genealogicznych

„Podążaj krok za krokiem za naszymi (sławnymi) przodkami. Źródła genealogiczne w archiwach środkowoczeskich” – taki tytuł nosi nowa wystawa, a zarazem projekt edukacyjny, jaki przygotowali czescy archiwiści, zarówno dla badaczy przeszłości, genealogów, ale przede wszystkim dla nauczycieli, pragnących kształcić dzieci i młodzież w sposób niekonwencjonalny, m.in. w oparciu o źródła archiwalne.
Jak wiadomo badacze genealogii podążają do celu często różnymi drogami, wykorzystując całą gamę materiałów archiwalnych. Niektóre z tych dróg i materiałów prezentuje właśnie nowa wystawa, udostępniona w Pradze, we foyer tamtejszego Regionalnego Archiwum Państwowego, ul. Archivní 4/2257, Praga 4. Jej twórcy, na przykładzie dziesięciu znaczących „kamieni milowych” w życiu człowieka, ukazują w jaki sposób takie wydarzenia, jak narodziny, małżeństwo, śmierć, mogą znaleźć odzwierciedlenie zarówno w aktach metrykalnych, jak także w aktach z dziedziny edukacji szkolnej, dotyczących podróży, czy nawet działalności przestępczej, znajdują odbicie w źródłach archiwalnych. Wszystkie te materiały można wykorzystać w badaniach genealogicznych.
Panele ekspozycyjne, w liczbie 10, przybliżają nie tylko konkretne źródła genealogiczne, ale i szeroko rozumiane zasoby archiwalne, a tym samym czeską sieć archiwów historycznych. Przedstawione tam przykłady materiałów archiwalnych dają wgląd w życie znanych powszechnie osobistości związanych z Czechami Środkowymi i Pragą.

Wystawa jest przeznaczona również dla uczniów szkół podstawowych i średnich, spełniając cele dydaktyczne zgodne z założeniami „Ramowego programu edukacyjnego dla kształcenia podstawowego” czeskiego Ministerstwa Edukacji, opracowanego dla płaszczyzny edukacyjnej pt. „Człowiek i jego świat”. Zarówno metodologia, jak i przygotowane karty pracy w tym zakresie, są do pobrania na stronie internetowej Archiwum prezentującego wystawę. Można też po nie, jak i po dodatkowe informacje, zwrócić się do mgr. Martina Sováka, najlepiej za pomocą maila: martin.sovak@soapraha.cz .
Dla przykładu dla nauczycieli I klasy szkoły podstawowej przygotowano karty pracy, obejmujące zadania, których celem jest zapoznanie uczniów z archiwum jako takim oraz wdrożenie ich do pracy z wybranymi źródłami, dzięki czemu będzie można rozwinąć umiejętności badawcze uczniów, które będą oni mieli możliwość ćwiczyć najpierw z aktami metrykalnymi aktorki i pisarki Olgi Scheinpflugovej, a następnie również podczas pracy z jej świadectwem szkolnym. Wystawa może posłużyć jako punkt wyjścia do samodzielnej pracy uczniów, których zadaniem będzie stworzenie własnego drzewa genealogicznego i zbadanie własnej historii rodziny, jak również będą oni mogli rozwijać swoje kompetencje cyfrowe podczas pracy ze zdigitalizowanymi rejestrami, w których mogą znaleźć informacje o swoich przodkach.
Ze względu na ograniczoną przestrzeń wystawienniczą, jak i możliwości organizacyjne Archiwum, należy zarezerwować konkretny termin i godzinę do zwiedzania. Powstanie wystawy było wspierane przez Departament Administracji Archiwów i Obsługi Dokumentacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej. Wystawa potrwa od 2 lutego do 30 kwietnia 2023 r., a czynna jest od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00-18:00. Wstęp wolny.

Źródło:
KROK ZA KROKEM ZA NAŠIMI (SLAVNÝMI) PŘEDKY. Genealogické prameny ve středočeských archivech

oprac. Ivo Łaborewicz
AP/Wrocław O/Jelenia Góra