NIEMCY: Z Shuttle-Srvice bliżej do skarbów archiwalnych w Viersen

Archiwum Powiatowew Viersen(Kreisarchiv Viersen) znalazło formułę na wzmocnienie swojej oferty edukacyjnej dla młodzieży szkolnej. Oprócz ciekawej oferty edukacyjnej  pielęgnującej włókiennicze tradycje regionu, pokazów dokumentów sięgających XIII wieku i innych atrakcji, archiwum dowozi specjalnym transportem Shuttle-Srvice zainteresowane klasy szkolne do archiwum.  Pracownicy archiwum w Viersen organizują transport dla klas szkolnych od poniedziałku do czwartku w godzinach 08:30–16:00. Usługa jest bezpłatna dla szkół z regionu.
„Cieszymy się, gdy klasy szkolne trafiają do naszego archiwum. Istnieje ogromna chęć poznania naszego archiwum we wszystkich jego aspektach i przeprowadzenia tu badań. Często jednak przeszkodą są względy organizacyjne, które możemy usunąć dzięki naszemu transportowi”  z zadowoleniem stwierdził  Starosta Viersen Dr. Andreas Coenen.

W społeczeństwie informacyjnym istnieje ogromne zapotrzebowanie na dobrze ugruntowaną i autentyczną informację. Archiwum powiatowe jest  więc skarbnicą wiedzy i informacji oraz jako „miejsce pamięć regionu” typowym pozaszkolnym miejscem nauki.
Oryginalne źródła ukazują uwarunkowania polityczne i społeczne oraz ich zmiany, jakie zachodziły w regionie przez wieki. W ten sposób można lepiej zrozumieć powiązania między wiedzą teoretyczną zdobywaną na lekcjach, a wiedzą pochodzą ze źródeł historycznych własnego regionu. Systematyczne poszukiwanie i praca z oryginalnymi źródłami umożliwia uczniom samodzielną naukę oraz kształcenie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy.
Archiwum opracowało programy dla szkół podstawowych i średnich, które są oparte na potrzebach szkół i podstawach programowych dla kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia i obejmują zarówno gotowe, jak i indywidualnie łączone moduły tematyczne np. „Gastarbeiterzy  i migracje w regionie” oraz „Okres powojenny” . Przygotowano również moduł dla nauczycieli, w którym wyszczególniono tradycje specyficzne dla lokalnej społeczności, a także kompetencje objęte podstawą programową i paszportem medialnym NRW.
Samo zaś archiwum, chociaż tylko rangi powiatowej, to jak większość archiwów tego szczebla w Niemczech posiada kilometry akt i bardzo cenny i różnorodny zasób sięgający średniowiecza – najstarszy dokument pochodzi z 1233 r. Ponadto archiwum powiatowe gromadzi dokumenty (zdjęcia, plakaty, mapy, gazety itp.) dokumentujące historię powiatu. Obejmuje to również ważne dla historii regionu archiwa majątkowe, rodzinne, dworskie, społeczne, partyjne i przemysłowe. Zainteresowani genealogią znajdą w przedawnionych archiwach powiatowych księgi metrykalne, odpisy ksiąg kościelnych z lat ok. 1600-1800 oraz inne dokumenty mające znaczenie dla historii rodzin. Bogaty jest również zbiór kartograficzny – ponad 5 tys. map i planów, ponad 2 tys. plakatów i druków ulotnych oraz ponad 100 tys. zdjęć. Zbiory zaś lokalnej prasy sięgają roku 1834.  
Małe  archiwa szczebla powiatowego w Niemczech mają swoja ugruntowaną pozycję, bogaty historyczny zasób i są stałym elementem życia kulturalnego i oświatowego regionu otwartego na potrzeby mieszkańców, w szczególności tych najmłodszych.

Źródło:

Kreisarchiv Viersen bietet Archiv-Shuttle an

oprac. Jolanta Leśniewska
AP Płock O/Kutno