CZECHY: Stan archiwów państwowych na dzień 9 czerwca

Z okazji minionego na początku czerwca Międzynarodowego Tygodnia Archiwów czeskie archiwa państwowe przygotowały jak zwykle wiele różnorodnych i interesujących wydarzeń, z którymi można zapoznać się na stronach internetowych poszczególnych archiwów, ale niejako przy okazji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, któremu tu podlegają wszystkie archiwa historyczne, przygotowało kilka informacji o aktualnym stanie tych instytucji.
Kierowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych sieć archiwów historycznych obejmuje osiem archiwów państwowych na czele z Archiwum Narodowym, którym podlega sieć 58 oddziałów powiatowych. Archiwa te posiadają 130 budynków i obejmują około 3/4 całego narodowego dziedzictwa archiwalnego Republiki Czeskiej. Oprócz dwóch archiwów o zasięgu ogólnokrajowym i siedmiu archiwów państwowych, o których była mowa przed chwilą, cała czeska sieć archiwalna składa się z archiwów ponadto z jednostek samorządu terytorialnego, archiwów specjalistycznych (urzędów centralnych, uczelni wyższych, instytucji narodowych itp.), archiwów prywatnych i tzw. archiwów bezpieczeństwa. Największym archiwum gromadzącym klasyczne materiały jest Archiwum Narodowe (133800 metrów bieżących), największym archiwum cyfrowym jest Archiwum Czeskiej Telewizji z (2500 terabajtów archiwów).

Cały zasób archiwów państwowych w Czechach, określany przez Ministerstwo skarbami archiwalnymi, w ich klasycznej formie mierzy 872 km bieżące. Oprócz tego archiwa te posiadają obecnie 4244 terabajty dokumentacji cyfrowej, głównie zdigitalizowanych materiałów analogowych, niemal w całości dostępnych już w Internecie. W porównaniu z ubiegłym rokiem narodowe dziedzictwo archiwalne powiększyło się w ciągu ostatnich 12 miesięcy o ponad 11 tysięcy metrów bieżących, a archiwa zyskały prawie 2000 nowych zespołów archiwalnych i zbiorów. Archiwa cyfrowe mnożą się w tempie kosmicznym. Rok temu posiadały 2300 terabajtów, w tym roku niemal dwa razy tyle.

Źródło:

Ministerstvo Vnitra: Otevírají se hory s pokladem. Nahlédněte do sbírek národního archivního dědictví

oprac: Ivo Łaborewicz
AP Wrocław O. Jelenia góra