MRA: Oświadczenie o zagrożeniu zniszczeniem archiwów w Sudanie

Międzynarodowa Rada Archiwów opublikowała oświadczenie o zaniepokojeniu w związku z zagrożeniem i niszczeniem archiwów w Sudanie. W wyniku konfliktu pomiędzy szefem państwa i dowódcą wojsk rządowych Sudanu (około 200 – 250 tys. żołnierzy) gen. Abdel Fattah Abdurahman al-Burhan ,em a jego zastępcą , dowódcą Sił Szybkiego Reagowania (około 100 tyś żołnierzy) gen. Mohammedem Hamdan „Hemetti” Dagalo w stolicy Sudanu Chartumie w kwietniu br. wybuchły zacięte walki. Obaj generałowie nie porozumieli się w kwestii zwierzchnictwa nad armią i przekazania władzy nad państwem cywilnemu rządowi.  W wyniku walk doszło do pożaru w Instytucie Badań Przemysłowych (l’Institut de Recherche Industrielle)  sąsiadującym bezpośrednio z  Narodowym Biurem Archiwów (Bureau National des Archives), Muzeum Narodowym i Biblioteką Narodową Sudanu. Instytucje te są głównymi przechowawcami źródeł historycznych do dziejów państwa.

Międzynarodowa Rada Archiwów wezwała władze sudańskie do ochrony i zabezpieczenia archiwów instytucji publicznych i edukacyjnych. Wskazano na konieczność przygotowania planów ewakuacyjnych z budynków na których ataki mogłyby skutkować zniszczeniem dokumentacji. W miarę możliwości władze publiczne powinny uruchomić kopiowanie istotnych dokumentów ze wskazaniem miejsc przechowywania kopii.
Międzynarodowa Rada Archiwów wyraziła także zaniepokojenie zagrożeniem dla prywatnych kolekcji obywateli Sudanu.
Wyrażono także troską o bezpieczeństwo archiwistów strzegących wspólnej spuścizny w czasie zagrożenia wojennego.
W prawdzie strony konfliktu 11 maja 2023 r. zadeklarowały zobowiązanie o ochronie ludności cywilnej Sudanu (Deklaracja Jeddah -tekst opublikowany na stronie Departamentu Stanu USA), ale nie zawarto w nim żadnych ustaleń dotyczących dóbr kultury.

Źródła:
MRA: Déclaration de préoccupations du Conseil International des Archives sur les dangers encourus et la destruction des archives pendant la guerre civile au Soudan

Departament Stanu USA: Jeddah Declaration of Commitment to Protect the Civilians of Sudan

Publikacje:
PAP:  Sudan. Media: nie jest jasne, kto sprawuje władzę w kraju, w stolicy toczą się chaotyczne walki

Tygodnik Powszechny: Wojciech Jagielski, Sudan. Jak daleko sięga wojna

oprac. Adam Baniecki
AP Wrocław O. Bolesławiec