CZECHY: Konferencja: Muzeum i zmiana VI / The Museum and Change VI

Kilka instytucji kulturalnych Republiki Czeskiej przygotowują szóstą edycję międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Muzeum i zmiana. Strategia, trendy, wizja i nowe perspektywy”.
Jednymi z głównych organizatorów konferencji są: Stowarzyszenie Muzeów i Galerii Republiki Czeskiej, t.z. (Asociace muzeí a galerií České republiky, z.s.) oraz Muzeum Narodowe (Národní muzeum), Czeski Komitet Błękitnej Tarczy (Český komitétem Modrého štítu), Ministerstwo Kultury (Ministerstvo kultury). Jest to już szósta edycja tego wydarzenia, które odbędzie się w dniach 24-25 październik 2023 r. w Pradze w nowym gmachu Muzeum Narodowego, Vinohradská 1. Poprzednie konferencje z tego cyklu odbyły się w latach 2002, 2005, 2009, 2013 i 2016.

Tegoroczne spotkanie adresowane jest do pracowników muzeów i galerii, edukatorów, studentów, przedstawicieli innych instytucji pamięci i kultury, jak archiwa, galerie, muzea itd. Konferencja ma za zadanie odpowiedzieć na w jakim kierunku zmierza muzealnictwo, jak reaguje na rozwój globalny, jak wpływają na nas zachodzące zmiany, jakie są obecnie warunki codziennej praktyki muzealnej, jak podchodzimy do zwiedzających, jak się zmieniają same muzea i jak rozwija się ich rola w społeczeństwie itp. Celem planowanego spotkania jest wymiana doświadczeń, wzajemne inspirowanie się, przedstawianie nowych strategii, trendów, poglądów i wizji, umożliwienie porównania różnych opinii na temat funkcjonowania muzeów, społeczności muzealnej i zapewnienie przestrzeni do tak potrzebnej dyskusji.
Aby spotkanie i dyskusje były jak najbardziej efektywne i odpowiadały na problemy najbardziej nurtujące zainteresowane społeczności, organizatorzy już na etapie przygotowań starają się kontaktować z zainteresowanymi, proponować im, aby w przygotowanej aplikacji online mogli zadać konkretne pytania lub zaproponować tematy, które są najbardziej istotne. Wszystkie informacje i materiały będą na bieżąco publikowane na stronie http://www.cz-museums.cz.
Zainteresowani mogą się zarejestrować na wystąpienie z maksymalnie 15-minutowym wkładem/prezentacją. Prowadzący wykłady proszeni są o podanie tytułu wykładu, krótkich tez referatu (maks. 5 linijek tekstu) oraz krótkiej biografii zawodowej.

Organizatorzy proponują następujące bloki tematyczne:
1. Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz rola muzeów. Jakie miejsce w naszej współczesności zajmuje dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze? Jak duży nacisk kładziemy na ich konserwację? Czy niezastąpiona rola muzeów się zmienia? Czy zmiany zachodzące w społeczeństwie wpływają na etykę pracy muzealników? Jakie wymagania stawiają nowe pokolenia zwiedzających muzeom i ich ofercie?
2. Narzędzia i przesłanki rozwoju. Jakie są strategie i wizje pracy muzeów? Dlaczego standardy zawodowe i etyczne są ważne? Czy potrzebna jest ustawa o muzeach jako instytucjach? Czy zasadna jest zmiana lub uzupełnienie obecnego systemu kształcenia pracowników muzeów?
3. Działalność naukowo-badawcza jako ważny element działalności zawodowej muzeów. Wsparcie instytucjonalne wybranych tematów. Dokumentacja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Czy kolekcjonowanie nadal jest istotą pracy muzealnika?
4. Nowe trendy w prezentacji i interpretacji. Czy w wystarczającym stopniu wykorzystujemy przewagi konkurencyjne muzeów dla zagospodarowania czasu wolnego społeczeństwa? Jaką rolę odgrywa w tym nowoczesna technologia? Jak działa połączenie: pamięć – autentyczność – fantazja – emocja? Co z rzeczywistością wirtualną i rozszerzoną, sztuczną inteligencją?. Znaczenie kontaktu osobistego. Nowe formy edukacji muzealnej.
5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Jakie są zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego i naturalnego? Jak postępować w sytuacjach kryzysowych? Jakie powinniśmy podejmować działania profilaktyczne? Na co musisz się przygotować? Jaka jest rola państwa, sponsorów, organów założycielskich, organizacji społecznych, osób prywatnych? Klęski żywiołowe, zdarzenia nadzwyczajne, konflikty wojenne.

Sekretariat Konferencji: Stowarzyszenie Muzeów i Galerii Republiki Czeskiej, z. s., Jindřišská 901/5, 110 00 Praga 1, e-mail: amg@cz-muzea.cz , http://www.cz-museums.cz
Formularze rejestracyjne zostaną przesłane e-mailem i umieszczone na stronie http://www.cz-museums.cz.
Opłata rejestracyjna wynosi 700 CZK / 30 euro / osoba
Opłata zostanie pobrana gotówką po przyjeździe. Opłata obejmuje rejestrację jednego uczestnika, koszty organizacji konferencji, materiały dla uczestników oraz poczęstunek w trakcie spotkania. Uczestnicy sami płacą za podróż, wyżywienie i zakwaterowanie. Wykładowcy nie wnoszą opłaty rejestracyjnej. Zakwaterowanie dla uczestników konferencji zapewniamy po obniżonej cenie.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia wystąpienia niezwiązanego z tematyką konferencji lub do skrócenia terminu jego prezentacji. Informujemy, że na potrzeby tłumaczy konieczne jest przesłanie tekstu wkładu najpóźniej do 16 października 2023 r.

Źródła:

Asociace muzeí a galerií České republiky: Muzeum a změna VI / The Museum and Change VI Strategie, trendy, vize a nové pohledy

Národní muzeum: Konference: Muzeum a změna VI

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Wrocław O.Jelenia Góra